Link to: Registracija preduzeća i preduzetnikaLink to: Greenfield lokacijeLink to: Građevinska dozvola

Zašto investirati u Novi Grad?

 • Geostrateški položaj i saobraćajna povezanost

  Granica sa Evropskom Unijom, dostupnost i dobra povezanost sa glavnim drumskim i  željezničkim putnim pravcima, kao i sa aerodromima, riječnim i morskim lukama.

 • Prirodni resursi

  Rijeke, šume, zemljište, čista voda i vazduh, rude i minerali

 • Institucionalna podrška i proaktivna i fleksibilna administracija

  Novi Grad je mali grad, ali posjeduje svu potrebnu infrastrukturu i sisteme, koji ovaj mali grad čini dostupnijim i fleksibilnijim u poređenju sa većim gradovima.

 • Podsticajna poreska politika i pristup međunarodnom tržištu

  Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najmanji u regionu – 17%, CEFTA, EFTA

 • Stabilnost bankarskog sistema

  I prisustvo stranih banaka

 • Povoljno poslovno okruženje i ugodno mjesto za život i rad

  BFC SEE sertifikat, mjere podrške privredi i investitorima

 • Ugodno mjesto za život i rad

Poslovna prilika:

Podrška investitorima:

Pošaljite nam upit:

OPŠTINA NOVI GRAD
Petra Kočića broj 2
79220 Novi Grad
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina