Ljudski resursi

 • Obrazovna struktura

   

  ·       1 visoka škola – 7 fakulteta i 14 obrazovnih profila

  ·       2 srednje škole sa 11 obrazovnih profila u mašinskoj, poslovno-pravnoj, ekonomskoj, poljoprivrednoj, trgovačkoj i zdravstvenoj struci

  ·       4 osnovne škole

   

 • Univerzitetski centri i obrazovni profili

   

  ·       Univerzitet Apeiron Banja Luka – izdvojeno odjeljenje u Novom Gradu u svom sastavu ima slijedeće fakultete i obrazovne profile koje školuje:

  ·       Saobraćajni fakultet – Diplomirani inženjer saobraćaja;

  ·       Fakultet pravnih nauka – Diplomirani pravnik i Diplomirani pravnik poslovnog prava;

  ·       Fakultet informacionih tehnologija – Diplomirani informatičar;

  ·       Fakultet filoloških nauka – Profesor ruskog jezika i književnost i Diplomirani filologprevodilac;

  ·       Fakultet poslovne ekonomije – Diplomirani ekonomista;

  •  Fakultet sportskih nauka – Diplomirani menadžer u sportu,Diplomirani trener i Profesor   fizičkog vaspitanja;

  ·       Fakultet zdravstvenih nauka – Diplomirani medicinar, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, Diplomirani medicinar-fizioterapeut i Diplomirani medicinsko-labaratorijski inženjer.

   

  ·       Univerzitet u Banja Luci i ICBL– Inovacioni centar B.Luka– udaljen 90 km.