Ljudski resursi

 • Obrazovna struktura

  Srednjoškolsko obrazovanje na području opštine Novi Grad odvija se u dvije obrazovne ustanove:

  1. JU Srednjoškolski centar „Đuro Radmanović“ Novi Grad i 2. JU Gimnazija „Petar Kočić“ Novi Grad.

  Na području opštine novi Grad  postoji jedna visokoškolska ustanova – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka. Studenti na Panevropskom univerzitetu Apeiron, odjelјenje Novi Grad,  imaju mogućnost da se upišu na nekoliko studijskih programa prvog ciklusa, i to:

  1. Preduzetnički menadžment 2. Menadžment bankarstva, finansija i trgovine, 3. Opšte-pravni studijski program, 4. Poslovna informatika.

  Više informacija o obrazovnim ustanovama na području opštine

   

 • Obrazovni profili u srednjoškolskom obrazovanju

  Saobraćaj: Tehničar drumskog saobraćaja, Tehničar logistike i špedicije,  Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama i kranovima
  Mašinstvo i obrada metala:Bravar-zavarivač, Alatničar, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
  Ekonomija pravo i trgovina: Trgovac, Poslovno-informatički tehniča, Ekonomski tehničar
  Elektrotehnika:  Električar-elektroinstalater, Tehničar informacionih tehnologija
  Zdravstvo: Fizioterapeutski tehničar, Farmaceutski tehničar
  Ugostitelјstvo i turizam: Konobar,  Kuvar, Turistički tehničar