Ljudski resursi

 • Radna snaga - zaposlenost

  Opština ima 3.860 zaposlenih od čega 2.620 radi kod privrednih društava, a 1.240 kod samostalnih preduzetnika.

 • Zaposlenost prema grupacijama

  MSP sa 2.620 zaposlenih

   

  ·         Prerađivačka industrija: 856

   

  Proizvodnja odjeće i tekstila: 370

  Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, sem namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala: 332

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda:62

  Ostali:92

   

  ·         Trgovina na veliko i malo: 961

  ·         Zdravstvena zaštita i socijalni rad: 194

  ·         Saobraćaj i skladištenje: 351

  ·         Stručne, naučne i tehničke usluge: 80

  ·         Polјoprivreda, šumarstvo i ribolov: 50

  ·         Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravlјanje otpadom i djel.sanacije životne sredine: 91

  ·         Građevinarstvo: 35

  ·         Poslovanje nekretninama: 2

 • Obrazovna struktura i obrazovni profili

  ·       1 visoka škola – 7 fakulteta i 14 obrazovnih profila

  ·       2 srednje škole sa 11 obrazovnih profila u mašinskoj, poslovno-pravnoj, ekonomskoj, poljoprivrednoj, trgovačkoj i zdravstvenoj struci

  ·       4 osnovne škole

 • Univerzitetski centri i obrazovni profili

   

  ·       Univerzitet Apeiron Banja Luka – izdvojeno odjeljenje u Novom Gradu u svom sastavu ima slijedeće fakultete i obrazovne profile koje školuje:

  ·       Saobraćajni fakultet – Diplomirani inženjer saobraćaja;

  ·       Fakultet pravnih nauka – Diplomirani pravnik i Diplomirani pravnik poslovnog prava;

  ·       Fakultet informacionih tehnologija – Diplomirani informatičar;

  ·       Fakultet filoloških nauka – Profesor ruskog jezika i književnost i Diplomirani filologprevodilac;

  ·       Fakultet poslovne ekonomije – Diplomirani ekonomista;

  •  Fakultet sportskih nauka – Diplomirani menadžer u sportu,Diplomirani trener i Profesor   fizičkog vaspitanja;

  ·       Fakultet zdravstvenih nauka – Diplomirani medicinar, Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite, Diplomirani medicinar-fizioterapeut i Diplomirani medicinsko-labaratorijski inženjer.

   

  ·       Univerzitet u Banja Luci i ICBL– Inovacioni centar B.Luka– udaljen 90 km.