Link to: Регистрација предузећа и предузетникаLink to: Greenfield локацијеLink to: Грађевинска дозвола

Зашто инвестирати у Нови Град?

 

 • ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ И САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ

  Граница са Европском Унијом, доступност и добра повезаност са главним друмским и  жељезничким путним правцима, као и са аеродромима, ријечним и морским лукама

 • ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

  Ријеке, шуме, земљиште, чиста вода и ваздух, руде и минерали

 • ИНСИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА И ПРОАКТИВНА И ФЛЕКСИБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА

  Нови Град је мали град, али посједује сву потребну инфраструктуру и системе, који овај мали град чини доступнијим и флексибилнијим у поређењу са већим градовима

 • ПОДСТИЦАЈНА ПОРЕСКА ПОЛИТИКА И ПРИСТУП МЕЂУНАРОДНОМ ТРЖИШТУ

  Порез на додату вриједност (ПДВ) је најмањи у региону-17%

НОВИ ДОКУМЕНТИ:

Пословни простори који се нуде на продају -власништво „Јединство“, доо Нови Град
Правилник о подстицајима у пољопривредној производњи на подручју општине Нови Град у 2019.г.
План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Закључак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за 2018.годину
Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2018.годину
Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018. години
Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Стратегије развоја за 2018.годину
Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама, 30.05.2019.
Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.годину 
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2018.г.

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
Петра Кочића број 2
79220 Нови Град
Република Српска/Босна и Херцеговина