Finansijska i nefinansijska podrška:

NADLEŽNA SLUŽBA OPŠTINE NOVI GRAD ZA PODSTICAJE U PRIVREDI I POLJOPRIVREDI:

Miroslava Pašić

Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu

Telefon: +387/52 720-460
Fax: +387/ 52 720-901
E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

Duško Damjanić

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Šef odsjeka za privredu

Telefon: +387/52 720-902
Fax: +387/ 52 720-901
E-mail: dusko.damjanic@opstina-novigrad.com

Olivera Popović

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, Šef odsjeka za poljoprivredu

Telefon: +387/52 720-456
Fax: +387/ 52 720-901
E-mail: olivera.popovic@opstina-novigrad.com

Pružaoci poslovnih usluga privredi na području opštine Novi Grad:

KORISNI LINKOVI: