Benefiti i podsticaji

USLUGE KOJE INVESTITORIMA PRUŽA OPŠTINA NOVI GRAD

Opština Novi Grad je uspostavila Odsjek za upravljanje razvojem, koji odgovara na upite investitora i pruža informacije o mogućnostima i uslovima ulaganja u opštinu, pruža podršku investitorima u procesu realizacije investicije i pruža postinvesticionu podršku postojećim investitorima (aftercare). U posljednjih nekoliko godina opština Novi Grad je provela reforme na poboljšanju investicione klime. Kroz proaktivan pristup opština investitorima sada pruža sljedeće usluge:

– Izdavanje lokacijskog uslova za 15 dana,

– Izdavanje građevinske dozvole za 15 dana,

– Izdavanje upotrebne dozvole za 18 dana,

– Izdavanje rješenja kod registracije privrednih subjekata za 3 dana i rješenja kod samostalnih preduzetnika za 1 dan,

-Lokalni podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Pravilnikom opštine Novi Grad,

– Lokalni podsticaji za MSP-e, zadruge i samostalne preduzetnike u oblasti proizvodnje i novog zapošljavanja u skladu sa Pravilnikom opštine Novi Grad,

–  Obezbjeđenje troškova za učešće na sajmovima i manifestacijama, kroz zajedničko predstavljanje i promociju.