Benefiti i podsticaji

USLUGE KOJE INVESTITORIMA PRUŽA OPŠTINA NOVI GRAD

 

Opština Novi Grad je uspostavila Odsjek za upravljanje razvojem, koji uz saradnju sa  Odjelјenjem za privredu i polјoprivredu, odgovara na upite investitora i pruža informacije o mogućnostima i uslovima ulaganja u opštinu, pruža podršku u procesu realizacije investicije i postinvesticionu podršku postojećim investitorima.

Izdavanje lokacijskih uslova za 15 dana, građevinske dozvole za 15 dana i upotrebne dozvole za 18 dana. Više informacija o postupcima za dobijanje dozvola  dostupno je OVDJE.

Izdavanje rješenja kod registracije privrednih subjekata za 3 dana i rješenja kod registracije samostalnih preduzetnika za 1 dan. Više informacija o postupku registracije preduzeća i preduzetnika  dostupno je OVDJE.

Lokalni podsticaji za polјoprivrednu proizvodnju i  podsticaji za mala i srednja preduzeća. Više informacija o podsticajima dostupno je OVDJE. Opština Novi Grad pruža i  uslugu savjetovanja i podrške prilikom prijave za dodjelu podsticaja ili grant sredstava.

Informacije o troškovima poslovanja na području opštine dostupne su OVDJE.

Informacije o radnoj snazi na području opštine dostupne su OVDJE

Baze podataka : ekonomski profil,baza preduzetnika, baza privrednih društava, baza podataka brownfield lokacija, baza podataka greenfield lokacija, baza direktnih investicija privatnog sektora, baza poslovnog prostora kojim upravlјa i ne upravlјa Opština Novi Grad,  podaci o raspoloživoj infrastrukturi u poslovnim zonama. Baze podataka su dostupne OVDJE.

Podrška investitorima kroz promociju lokalne privrede na sajmovima. Više informacija dostupno je OVDJE

 

Komunikacija sa građanima i Info pult

Opština Novi Grad je 2004. godine formirala Info pult (Šalter sala- Centar za pružanje usluga građanima), te je na ovaj način,  u mnogome olakšan pristup građanima da ostvare svoja prava, jer građani dobiju sve potrebne informacije na jednom mjestu. Skraćen je postupak primanja i izdavanja dokumenata,  tako da je uprava postala efikasnija i brža,  a građani zadovolјniji.

Elektronska uprava  (eUprava) je zvanično uvedena početkom 2019.godine, čime je  pojednostavlјena i ubrzana komunikacija građana i opštinske uprave, te je povećana transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga. Aplikacija  eUprava obuhvata slјedeće module:

eMatičar – predstavlјa modul koji omogućava građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti izvode iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKD, MKU) u bilo koje doba dana 24/7/365;

eDokumenti – omogućava građanima da dobiju sve potrebne informacije i da na jednostavan način popune određene prijave/zahtjeve/obrazce on-line putem;

eDijaspora – ubrzava proces komunikacije na relaciji dijaspora- opštinska uprava,  te povećava transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga i za građane koji se nalaze u dijaspori. Putem servisa eDijaspora, svim građanima u dijaspori je omogućeno da ponude razne vidove saradnje, ili jednostavno postave pitanje vezano za usluge koje pruža opštinska uprava;

Servis48 – građani u svakom momentu mogu elektronski prijaviti komunalni problem ili postaviti pitanje opštinskoj upravi;

eStatus – elektronska provjera statusa podnešenog zahtjeva, da li je završen ili kod koga se nalazi podnešeni zahtjev.

 

Međunarodni sertifikati

ISO 9001 sertifikat,   koji izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Ovaj sertifikat potvrđuje konkurentnost na globalnom tržištu, visok stepen i ujednačenost kvaliteta traženih usluga.

 

BFC SEE sertifikat, kojeg izdaje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Ovaj sertifikat potvrđuje lokalnoj samoupravi da ima  povolјno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi , te investitorima garantuje uspješnu i proaktivnu  lokalnu administraciju, povolјan privredni ambijent i susretlјivost.

 

Usluge lokalne administracije:

Organi opštine su: Skupština opštine, kao nosilac zakonodavne vlasti  i Načelnik opštine, kao nosilac izvršne vlasti.  Opštinsku upravu sačinjava 5 odjeenja  i 5 samostalnih odsjeka, i to:

Odjelјenje  za opštu upravu,

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu,

Odjelјenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,

Odjelјenje za društvene djelatnosti,

Odjelјenje za budžet i finansije,

Odsjek za upravlјanje razvojem,

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju,

Odsjek za javne nabavke,

Odsjek za civilnu zaštitu,

Odsjek za zajedničke poslove.

 

Unutar Opštinske uprave Opštine Novi Grad kao posebne organizacione jedinice djeluju i Kabinet načelnikaJedinica za internu reviziju i Teritorijalna vatrogasna jedinica.

 

Radi efikasnijeg izvršavanja aktivnosti Opštinske uprave i stvaranja uslova da se poslovi obavlјaju racionalnije i bliže mjestu stanovanja i rada građana, u okviru Odjelјenja za opštu upravu obrazovano je 6 mjesnih kancelarijai to u  Novom Gradu, Donjim Agićima, Dobrlјinu, Rudicama, Svodni i M.N. Rujiškoj.

 

Kao poseban oblik neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi,  formirana je  21 mjesna zajednicaOrganizaciona šema Opštinske uprave Opštine Novi Grad dostupna je OVDJE.