Plan kapitalnih investicija

 

Plan kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2023-2025

Plan kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2022-2024

Plan kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period od 2018-2021.