Održana 5. sjednica Privrednog savjeta opštine Novi Grad

U petak, 20. maja Privredni savjet opštine Novi Grad je održao 5. redovnu sjednicu na kojoj se govorilo o temama od značaja za privredne subjekte i lokalnu zajednicu, kao i o prijedlozima za poboljšanje poslovnog ambijenta, te o trenutnim problemima sa kojima se suočavaju privredni subjekti sa područja opštine Novi Grad

Na sjednici je razmatran nacrt Plana kapitalnih investicija opštine Novi Grad za period 2022-2024. godinu, nacrt Odluke o komunalnim taksama za 2022. godinu, te je raspravljano o programima podrške razvoju preduzetništva i poljoprivrede iz opštinskog budžeta za ovu godinu.

Pored Pravilnika o programima podrške , na dnevni red su uvršteni prijedlozi sljedećih odluka:

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proizvodnji i isporuci vode,
  2. Prijedlog Odluke o sakuplјanju, odvoženju i odlaganju komunalnog otpada,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena usluga koje pruža KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Novi Grad,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijene usluga zbrinjavanja komunalnog otpada.

 

Оd strane Privrednog savjeta prihvaćeni su prijedlozi odluka o utvrđivanju usluga u komunalnim preduzećima KP „Vodovod i kanalizacija“ i KP „Komus“ Novi Grad, jer su preduzeća zatražila povećanje svojih usluga zbog porasta troškova poslovanja, te da se u naredom periodu o prijedlogu  navedenih odluka treba izjasniti Skupština opštine Novi Grad.