BAZA PODATAKA GREENFIELD LOKACIJA

BAZA PODATAKA GREENFIELD LOKACIJA
                           
Br.  Naziv lokacije Zemlja Opština/Grad Veličina (ha) Vlasnička struktura Cena (EUR/m2) Način sticanja Putna infrastruktura Struja Voda Gas Kanalizacija Internet
1 Dobrljin 1 BiH Novi Grad 16,883 Opština Novi Grad Utvrđuje se po izlasku vještaka Kupovina/zakup Asfalt do same parcele DA Postoji mogućnost priklјučka na gradsku vodovodnu mrežu NE NE DA
2 Dobrljin 2 BiH Novi Grad 0.1006  Opština Novi Grad Utvrđuje se po izlasku vještaka Kupovina/zakup Asfalt do same parcele DA Postoji mogućnost priklјučka na gradsku vodovodnu mrežu NE NE DA

BAZA PODATAKA BROWNFIELD LOKACIJA

BAZA PODATAKA BROWNFIELD LOKACIJA
                           
Br.  Naziv lokacije Zemlja Opština/Grad Veličina – površina objekta (m2) Vlasnička struktura Cijena (EUR/m2) Način sticanja Putna infrastruktura Struja (priključak) Voda (priključak) Gas (priključak) Kanalizacija (priključak) Internet (priključak)
1 KOOP CENTAR BLATNA BiH Novi Grad 309,62 m² Opština Novi Grad po dogovoru iznajmljivanje/kupovina da da da ne ne ne
2 Bivša kasarna Svodna BiH Novi Grad 1.900,00 m² Opština Novi Grad po dogovoru iznajmljivanje/kupovina da da da ne ne ne
3 Hotel Una BiH Novi Grad 1.604,00 m2 Privatno vlasništvo po dogovoru   da da da ne da ne
4 Bivša upravna zgrada “Sana” BiH Novi Grad 1.954,00 m2 Hipoteka Addico banka a.d. Banja Luka po dogovoru kupovina da da da ne da ne
5 Bivša  “Sana” Dobrljin BiH Novi Grad 623,72 m² Privatno vlasništvo po dogovoru              
6 Veterinarska stanica a.d.  BiH Novi Grad 644,00 m² (prizemlje, prizemlje, poslovno montažni objekat) Preduzeće se nalazi u procesu stečaja   kupovina da da da ne da ne
7 Bivša upravna zgrada preduzeća “Lignošper” BiH Novi Grad 1.020,00 m² Privatno vlasništvo – Drvo-Commerce d.o.o. Pribinić, Teslić   iznajmljivanje/ kupovina da da da ne ne ne
8 Bivši pogon “STANOSERVIS”  BiH Novi Grad 2.200,00 m² Hipoteka Addico banka a.d. Banja Luka   kupovina da da da ne ne ne
9 Banjsko rekreativni centar “Banja Lješljani” d.o.o. BiH Novi Grad Površina otvorenog bazena: 84,00 m²; centar u sastavu ima i restoran, povšinu istog nemamo Privatno vlasništvo – “Kozaraprevoz” a.d.   iznajmljivanje/ kupovina da da da ne ne ne
10 Proizvodna hala preduzeća “Nova forma” – prostor bivšeg kompleksa “Lignošper” BiH Novi Grad 7.500,00 m² Privatno vlasništvo – “Budućnost” a.d. Šamac   kupovina da da da ne ne ne
11 „SIMPROMAX“ i „SIMPROLIT“  BiH Novi Grad 1.500,00 m² (ukupno 2 objekta) Hipoteka Nova banka a.d. Banja Luka   kupovina/  iznajmljivanje /zajedničko partnerstvo da da da ne ne ne
12 „SMS INDUSTRIE ENGINEERING“  BiH Novi Grad 2.100,00 m² Privatno vlasništvo    kupovina/  iznajmljivanje /zajedničko partnerstvo da da da ne ne ne
13 „NEW SANATRON“ BiH Novi Grad 1.000 m²  (800 m²  proizvodni dio + 200 m² skladište) Privatno vlasništvo   iznajmljivanje/ kupovina da da da ne ne ne
14  MOTEL “La Liberta” BiH Novi Grad 834,74 m² Hipoteka Addico banka a.d. Banja Luka   iznajmljivanje/kupovina da da da ne da da
15 “Alupast” d.o.o. BiH Novi Grad 600,00 m² (dve hale po 300,00 m² Hipoteka Raiffeisen BANK dd   iznajmljivanje/kupovina da da da ne da ne

BAZA POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA OPŠTINA NOVI GRAD

BAZA POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA OPŠTINA NOVI GRAD
               
Br. Adresa lokacije Veličina (m2) Opremljenost Cena (izdavanje) Cena (prodaja) Telefon E-mail
1 Karađorđa Petrovića br. 1 155,23 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
2 Karađorđa Petrovića br. 19 16,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
3 Karađorđa Petrovića br. 23 11,00 m² Obezbijeđeni priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
4 Karađorđa Petrovića br. 23 16,00 m² Obezbijeđeni priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
5 Karađorđa Petrovića br. 23 79,44 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
6 Karađorđa Petrovića br.25 50,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
7 Karađorđa Petrovića br. 34 105,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM. Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
8 Karađorđa Petrovića br. 35 49,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
9 Karađorđa Petrovića br. 35 52,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
10 Karađorđa Petrovića br. 36 26,60 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
11 Karađorđa Petrovića br. 36 23,50 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
12 Karađorđa Petrovića br. 38 18,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
13 Karađorđa Petrovića br. 38 21,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
14 Karađorđa Petrovića br. 38 23,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
15 Karađorđa Petrovića br. 42 18,15 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
16 Karađorđa Petrovića br. 45 66,65 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
17 Karađorđa Petrovića br. 48 26,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
18 Karađorđa Petrovića br. 48 70,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
19 Karađorđa Petrovića br. 56 36,25 m² Obezbijeđeni svi priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
20 Karađorđa Petrovića br. 56 23,75 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
21 Karađorđa Petrovića br. 65 16,68 i 23,98 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
22 Karađorđa Petrovića br. 68 24,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
23 Karađorđa Petrovića br. 68 28,39 m² Obezbijeđeni svi priključci na kom. Infrastrukturu, trenutno koristi Opština  Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
24 Karađorđa Petrovića br. 69 150,78 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
25 Karađorđa Petrovića br. 74 21,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
26 Karađorđa Petrovića br. 74 20,50 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
27 Karađorđa Petrovića br. 74 21,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
28 Karađorđa Petrovića br. 74 36,50 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
29 Karađorđa Petrovića br. 78 69,80 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
30 Mladena Stojanovića br. 3 153,32 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
31 Mladena Stojanovića br. 7 159,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
32 Vidovdanska br. 10 21,75 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
33 Vidovdanska br. 10 117,58 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
34 Vidovdanska br. 10 12,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
35 Njegoševa br. 2 97,20 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
36 Njegoševa br. 6 13,32 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
37 Njegoševa br. 13 13,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
38 Njegoševa br. 13 21,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
39 Petra Kočića br. 23A 100,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
40 Petra Kočića br. 23A 13,80 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
41 Petra Kočića br. 23A 75,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
42 Miće Šurlana br. 10 12,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
43 Miće Šurlana br. 10 11,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
44 Miće Šurlana br. 14 26,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
45 Dobrile Grubor br. 31 24,91 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
46 Dobrile Grubor br. 37A 100,43 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
47 Kej Vojvode Stepe br. 23 15,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za obavljanje registrovane djelatnosti Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
48 Svodna-bivša kasarna 759,91 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
49 Prostorije u Rudicama (opština N. Grad) 38,00 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, nije zauzeto Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com
50 Prostorije u Rudicama (opština N. Grad) 19,81 m² Obezbijeđeni  priključci na kom. Infrastrukturu, uslovno za kancelarijsko poslovanje Putem licitacije ili neposrednom pogodbom. Početna cijena zavisi od zone posl.prostora i to: 1. zona-10,00 KM po 1 m², 2. zona-7,00 KM, 3. zona-5,00 KM, 4. zona-3,00 KM, 5. zona-2,00 KM, 6. zona-1,50 KM Ne prodaje se 052/720-461 info@opstina-novigrad.com