Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt osoba: Bojan Predojević

Telefon: 052/720-902
E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Administrativni postupci za poslovni sektor:

Registracija obavlјanja preduzetničke djelatnosti - osnivanje preduzetnika

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

 Odsjek za privredu

Djelatnost(i)

Zanatsko-preduzetnička trgovina, ugostitelјstvo i turizam

Kontakt podaci nadležnog službenika

Bojan Predojević

Tel: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Registracija osnivanja preduzetnika

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018)

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa  za osnivanje preduzetnika

30 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

 

Opština:011

 

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Lični podaci

Poslovno ime preduzetnika

Šifra i naziv djelatnosti

Podaci o sjedištu

Način obavlјanja djelatnosti

Podaci o poslovođi

Izdvojeni poslovni prostor

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta, odnosno pasoš za strane državlјane

Odjelјenje za opštu upravu

Ovjerena kopija

 

Dokaz da pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavlјanja djelatnosti

Osnovni sud

Original

 

Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, kojim se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema dospjelih a neizmirenih obaveza

Poreska uprava Republike Srpske

Original

 

Uvjerenje nadležnog suda da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja

Osnovni sud

Original

 

Ugovor o ortakluku (za osnivanje zajedničke radnje)

Odjelјenje za opštu upravu

Ovjerena kopija ili original

 

Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa

Nadležne institucije

Ovjerena kopija ili original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

5

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

Trajno

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za registraciju preduzetnika SP-1

Kategorizacija ugostitelјskih objekata privatnog smještaja

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

 Odsjek za privredu

Djelatnost(i)

Zanatsko-preduzetnička trgovina, ugostitelјstvo i turizam

Kontakt podaci nadležnog službenika

Bojan Predojević

Tel: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Omogućavanje privrednicima da izvrše kategorizaciju ugostitelјskih objekata za smještaj

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o ugostitelјstvu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 45/17, 1/24),

Pravilnik o uslovima za pružanje ugostitelјskih  usluga u apartmanima,kućama za odmori sobama za iznajmlјivanje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 62/18),

Pravilnik o uslovima za pružanje ugostitelјskih usluga u objektima seoskog turizma (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 15/20),

Pravilnik o postupku kategorizacije ugostitelјskih objekata, uslovima za određivanje kategorije, o postupku i uslovima za razvrstavanje hotela u podvrste(”Službeni glasnik Republike Srpske” br. 60/21).

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa na rješenje

20 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun:5620070000514931 NLB banka

Opština:011

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

Žiro račun: 5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime i prezime

Ime jednog roditelјa

JMBG

Mjesto i opština rođenja

Adresa stanovanja ili kontakt adresa

Naziv pravnog lica

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Odobrenje za rad( za privredno društvo- aktuelni izvod iz registra, za preduzetnika – izvod, potvrda, rješenje nadležnog organa JLS, potvrda APIF-a o evidentiranju ugovora o posredovanju u pružanju usluga)

Odjelјenje za privredu

Nadležni sud

Ovjerena kopija

 

Poreska kartica

Poreska uprava

Original

 

Lična karta

Kopija

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

5

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

4 godine

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za kategorizaciju ugostitelјskih objekata

Promjena podataka preduzetnika

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

 Odsjek za privredu

Djelatnost(i)

Zanatsko-preduzetnička trgovina, ugostitelјstvo i turizam

Kontakt podaci nadležnog službenika

Bojan Predojević

Tel: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Promjena podataka upisanih u registar preduzetnika

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018)

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa  za

1.       Promjenu podataka preduzetnika,

2.       Privremeni prestanak

 

 

1.    20 KM

 

2.    20 KM

 

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

 

Opština:011

 

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Lični podaci

Poslovno ime preduzetnika

Šifra i naziv djelatnosti

Podaci o sjedištu

Način obavlјanja djelatnosti

Podaci o poslovođi

Izdvojeni poslovni prostor

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta, odnosno pasoš za strane državlјane

Odjelјenje za opštu upravu

Ovjerena kopija

 

Rješenje o registraciji preduzetnika ili uvjerenje o obavlјanju djelatnosti ako je sjedište na području druge jedinice lokalne samouprave

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Kopija

 

Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, kojim se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema dospjelih a neizmirenih obaveza

Poreska uprava Republike Srpske

Original

 

Odgovarajući dokaz koji predstavlјa osnov za promjenu podataka, osim ako promjena podataka ne zavisi isklјučivo od volјe preduzetnika

 

Odgovarajući dokaz kojim se potvrđuju razlozi privremenog prestanka

 

Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa

Nadležne institucije

Ovjerena kopija ili original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

5

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

 

Preuzimanje obrasca zahtjeva

 Obrazac zahtjeva- SP-1

Prestanak obavlјanja djelatnosti

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

 Odsjek za privredu

Djelatnost(i)

Zanatsko-preduzetnička trgovina, ugostitelјstvo i turizam

Kontakt podaci nadležnog službenika

Bojan Predojević

Tel: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Prestanak obavlјanja djelatnosti preduzetnika

Pravni osnov administrativnog postupka

Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2002, 50/2010 i 66/2018)

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2011, 121/2012, 67/2013, 44/2016 i 84/2019)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa  za  prestanak obavljanja djelatnosti

 

 

  10 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

 

Opština:011

 

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Lični podaci

Poslovno ime preduzetnika

Šifra i naziv djelatnosti

Podaci o sjedištu

Način obavlјanja djelatnosti

Podaci o poslovođi

Izdvojeni poslovni prostor

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Lična karta, odnosno pasoš za strane državlјane

Odjelјenje za opštu upravu

Ovjerena kopija

 

Rješenje o registraciji preduzetnika

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Kopija

 

Uvjerenje nadležne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, kojim se potvrđuje da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza

Poreska uprava Republike Srpske

Original

 

Drugi dokazi ako je njihovo podnošenje obavezno prema odredbama posebnih propisa

Nadležne institucije

Ovjerena kopija ili original

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

5

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

 

Preuzimanje obrasca zahtjeva

 Obrazac zahtjeva- SP-1

Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti

Veća organizaciona jedinica

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Manja organizaciona jedinica

 Odsjek za privredu

Djelatnost(i)

Zanatsko-uslužna

Kontakt podaci nadležnog službenika

Bojan Predojević

Tel: 052-720-902

E-mail: bojan.predojevic@opstina-novigrad.com

Radno vrijeme:radnim danom od 07.00 do 15.00 časova

Svrha administrativnog postupka

Omogućavanje privrednicima da steknu status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti za registrovane zanatske radnje

Pravni osnov administrativnog postupka

Pravilnik odjelatnostima koje se smatraju starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinosti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/12)

Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse /

naknade

Iznos takse / naknade (KM)

 Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Opštinska administrativna taksa  

 

 

  30 KM

(taksena markica ili uplata na žiro račun)

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun: 5620070000514931 NLB banka

 

Opština:011

 

Primalac: Budžet opštine Novi Grad

 

Žiro račun:

5550070122525225 – Nova banka

Opština:011

 722121

Budžet.org.

9999999

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Poslovno ime

JIB

Broj rješenja o obavlјanju djelatnosti

Adresa preduzetnika

Kontakt telefon

Podaci o djelatnosti

Broj rješenja o sticanju statusa ( za dopunu rješenja)

E-mail

Internet stranica

 Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o registraciji preduzetničke djelatnosti

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Kopija

 

Fotografije proizvoda

Original

 

Rješenje o sticanju statusa (u slučaju dopune)

Odjelјenje za privredu i polјoprivredu

Kopija

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)

5

Obavještenje

 

Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)

 

Preuzimanje obrasca zahtjeva

Zahtjev za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata odnosno odnosno domaće radinosti -SP-3