ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 • Радна снага - запосленост

  Запослени по полу:

   

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  свега

  4.006

  3.998

  4.008

  3.883

  4.023

  мушки

  2.169

  2.093

  2.063

  1.970

  1.987

  женски

  1.837

  1.905

  1.945

  1.913

  2.036

 • Запосленост по подручјима КД

   

  Запослени по подручјима КД, 2021.

   

  Подручја КД

  Укупно

  Жене

  А- Пољопривреда, шумарство и риболов

  92

  17

  B- Вађење руда и камена

  54

  5

  C- Прерађивачка индустрија

  865

  480

  D-Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација

  75

  14

  Е-Снабдијевање водом; канализација, управЉање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине

  95

  24

  F-Грађевинарство

  41

  1

  G-Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

  1.026

  645

  H-Саобраћај и складиштење

  374

  47

  I-Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститеЉство

  219

  102

  J-Информације и комуникације

  24

  13

  К-Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

  45

  34

  L-Пословање некретнинама

  4

  3

  М-Стручне, научне  и техничке дјелатности

  80

  32

  N-Административне и помоћне услужне дјелатности

  12

  6

  О-Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

  309

  132

  P-Образовање

  407

  265

  Q-Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада

  213

  165

  R-Умјетност, забава и рекреација

  24

  14

  S-Остале услужне дјелатности

  64

  37

  Укупно:

  4.023

  2.036

   

 • Образовна структура и образовни профили

  1 висока школа – 7 факултета и 14 образовних профила

  • 2 средње школе са 11 образовних профила у машинској, пословно-правној, економској, пољопривредној, трговачкој и здравственој струци

  • 4 основне школе

 • Универзитетски центри и образовни профили

  • Универзитет Апеирон Бања Лука – издвојено ођељење у Новом Граду у свом саставу има слиједеће факултете и образовне профиле које школује:

  • Саобраћајни факултет – Дипломирани инжењер саобраћаја;

  • Факултет правних наука – Дипломирани правник и Дипломирани правник пословног права;

  • Факултет информационих технологија – Дипломирани информатичар;

  • Факултет филолошких наука – Професор руског језика и књижевност и Дипломирани филологпреводилац;

  • Факултет пословне економије – Дипломирани економиста;

  • Факултет спортских наука – Дипломирани менаџер у спорту, Дипломирани тренер и Професор физичког васпитања;

  • Факултет здравствених наука – Дипломирани медицинар, Дипломирани менаџер здравствене заштите, Дипломирани медицинар-физиотерапеут и Дипломирани медицинско-лабараторијски инжењер.

  • Универзитет у Бања Луци и ИЦБЛ- Иновациони центар Б.Лука– удаљен 90 км.