ODRŽANA 6. SJEDNICA PRIVREDNOG SAVJETA OPŠTINE NOVI GRAD

U maloj sali Kulturno obrazovnog centra opštine Novi Grad, 23.09.2022.godine, održana je 6. redovna sjednica Privrednog savjeta.

Sjednici je prisustvovao načelnik opštine Miroslav Drlјača, koji je i predsjednik Savjeta, te 9 članova savjeta.

Na današnjoj sjednici raspravlјano je o Prijedlogu rebalansa budžeta opštine Novi Grad za 2022. godinu, te je članovima Savjeta predstavlјena i Informacija o realizaciji programa investicionih ulaganja opštine Novi Grad za 2021.godinu. Obe tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Javni konkurs za finansiranje projekata u turizmu i ugostiteljstvu u 2022.godini

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2022. godini.

Pravo na dodjelu namjenskih sredstava ima:

 1. privredno društvo i preduzetnik sa sjedištem u Republici Srpskoj (u dalјem tekstu: Republika) i u Brčko Distriktu BiH registrovan za obavlјanje turističke djelatnosti ili drugih djelatnosti koje su srodne turističkoj djelatnosti u skladu sa članom 2. stav 1. ove uredbe,
 2. fizičko lice koje pruža ugostitelјske usluge smještaja, ishrane i pića u objektima na selu, u apartmanu, kući za odmor, odnosno sobi za iznajmlјivanje evidentiran u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (u dalјem tekstu: APIF) u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostitelјstvo,
 3. udruženje, nevladina organizacija i ostale neprofitne organizacije sa sjedištem u Republici i Brčko Distriktu BiH,
 4. polјoprivredna zadruga sa sjedištem u Republici,
 5. jedinica lokalne samouprave i turistička organizacije grada ili opštine, odnosno Međuopštinska turistička organizacija i ostale javne ustanove i pravna lica osnovana na nivou jedinice lokalne samouprave,
 6. javna ustanova i javno preduzeće koje osniva Republika.

Sredstva se dodijeljuju u pojedinačnom iznosu najviše do 30.000 KM.

Rok za podnošenje prijava je 23. 09.2022.godine.

VIŠE INFORMACIJA:

 1. Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostitelјstva 2022
 2. Prilog 1.- Prijavni obrazac
 3. Uputstvo o podnošenju Prijave
 4. Izjava da projektni prijedlog nije podržan iz budžeta
 5. Uredba o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma (Sl. gl. 82-22)
 6. Uredba- prečišćen tekst 1-18, 49-20, 145-21, 82-22
 7. Prilog 2.- Izvještaj

Manifestacija “Dani našeg sela”, 20. i 21. septembra

Opština Novi Grad i ove godine organizuje tradicionalnu, trinaestu po redu manifestaciju „Dani našeg sela“, koja će se održati 20. i 21. septembra 2022. godine.

Svi zainteresovani prijavu za učestvovanje na manifestaciji mogu dostaviti lično u kancelariju br. 24, Opštine Novi Grad, putem telefona na broj 052/720-456, putem elektronske pošte info@opstina-novigrad.com kao i putem redovne pošte  na adresu: ulica Petra Kočića br.2, 79220 Novi Grad do 19.09.2022. godine.

U slučaju pogoršanja vremenskih prilika datum održavanja manifestacije će se pomjeriti o čemu će izlagači biti pravovremeno obavješteni.

Kotizacija za izložbeni prostor (štand) se ne plaća, a prijavu možete preuzeti ovdje.

Peta konferencija preduzetništva žena u RS 23. septembra u Modriči

Privredna komora Republike Srpske organizuje “Petu konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj” u okviru projekta “Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”. Projekat je podržan u okviru projekta “Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU” koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.
Konferencija će se održati u petak, 23. septembra 2022. godine, u Destileriji i Hotelu Monogram u Modriči u 10.00 časova i pod okriljem Evropske mreže preduzetništva (EEN).
Osnovni cilj Konferencije je promovisati preduzetništvo žena, ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove preduzetničke poduhvate, unaprijediti preduzetničke vještine, te kroz razmjenu iskustava povezati preduzetnice iz zemlje i regiona.
Programom Konferencije predviđeno je predavanje na temu inovacija i učešća u HORIZON programu, predstavljanje iskustava i primjera dobre prakse, zanimljiva radionica o razvoju ličnih i profesionalnih kompetencija, te drugi prateći sadržaji.
U okviru Konferencije i programa Evropske mreže preduzetništva biće organizovani bilateralni razgovori registrovanih učesnika.
Učešće na konferenciji je besplatno, a registracija učešća je obavezna putem linka:
Rok za prijavu je 20. septembar 2022. godine.

Javni poziv za učešće u projektu “Program energetske održivosti domaćinstava”

Elektroprivreda RS je 15.08.2022.g objavila javni poziv za učešće u projektu “Program energetske održivosti domaćinstava”.
Kako se navodi u tekstu poziva, zakon o električnoj energiji Republike Srpske, prepoznao je kupce-proizvođače električne energije kao novu kategoriju korisnika distributivnog sistema koji se priključuju na distributivnu mrežu po pojednostavljenoj proceduri. Usvajanjem ovoga Zakona, kao i Zakona o obnovljivim izvorima energije stvoren je pravni osnov za šemu snabdijevanja kupaca iz kategorije domaćinstva poznatu kao neto mjerenje.

Kupac-proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije označava krajnjeg kupca, koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo, pri čemu za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

Neto mjerenje označava komercijalnu šemu snabdijevanja kod koje se višak električne energije koju kupac-proizvođač isporuči u mrežu tokom obračunskog perioda prenosi u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita, koji se koristi za umanjenje potrošnje električne energije u periodima kada je potrošnja električne energije kupca-proizvođača veća od proizvodnje za sopstvene potrebe.

Programom je predviđeno da se krajnjim kupcima omogući da lakše dođu do statusa kupca-proizvođača na način da im bude ponuđeno da se na krovne površine njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, instaliraju fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.
Vrijednost svake pojedinačne investicije u fotonaponski sistem utvrđuje se na bazi podataka o ostvarenoj godišnjoj potrošnji (period april 2021. godina – mart 2022. godina) koja određuje i instalisanu snagu fotonaponskog sistema. MH “ERS” MP preuzima obavezu obezbjeđenja finansiranja izgradnje fotonaponskih sistema.

Nakon što ERS sprovede postupak nabavke opreme, sa krajnjim kupcima će zaključiti ugovore o odloženom plaćanju fotonaponskih sistema. Krajnji kupac bi investirana sredstva u gradnju fotonaponskog postrojenja na krovnoj površini njegovog stambenog objekta otplaćivao u jednakim mjesečnim iznosima utvrđenim u visini prosječno ostvarenog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju tokom prethodne godine, umanjenog za 10% (osim ukoliko krajnji kupac ne želi veću ratu).

Tokom, ali i nakon perioda otplate fotonaponskog sistema, krajnji kupac ima mogućnost kupovine dodatnih količina električne energije od svog snabdjevača koji djeluje u okviru MH “ERS” MP, ukoliko troši više energije nego što fotonaponski sistem proizvede i to po cijenama koje u tom trenutku budu važeće cijene električne energije za kategoriju domaćinstva.

Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Za više informacija pogledajte OVDJE.

Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzećа

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća, s cilјem dodjele podsticajnih sredstava za podršku jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća.

– Za podsticaje za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 KM, dok su za podsticaje za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije, planirana sredstva u iznosu od 187.000,00 KM – navedeno je u saopštenju Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Podsticajima koji za predmet imaju digitalnu transformaciju sufinansiraju se isklјučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Podsticajima koji za predmet imaju tehničku inovaciju sufinansiraju se isklјučivo završeni projekti sa 50 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti sufinansiraju se isklјučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi, sufinansiraju se isklјučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Za organizovanje sajma, odnosno konferencije sufinansiraju se i završeni i novi projekti, sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja za završene projekte i 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja za nove projekte, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Javni poziv objavlјen je u dnevnom listu Glas Srpske i ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja (do 25.08.2022. godine), a detalјi o uslovima, kriterijumima i postupku dodjele podsticajnih sredstava, kao i svi potrebni obrasci za podnosioce zahtjeva, nalaze OVDJE.

 

Ujedno podsjećamo subjekte koji su povećali plate radnicima u periodu od januara do juna ove godine da podnesu prijavu za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za šesti obračunski period. Zahtjev se podnosi putem aplikacije ,,e podsticaj“ koja se nalazi na stranici Ministarstva privrede i preduzetništva,  a koja će biti aktivna do 29. avgusta kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, raspisuje

Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Pružaoci usluga, mentori svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu, na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Mentoring usluga, na taj način doprinosi unapređenju kako efikasnosti korišćenja resursa, smanjenja troškova poslovanja, bolje organizacije, tako i efektivnosti, odnosno  fokusiranosti na one poslovne ciljeve i projekte koji obezbjeđuju bolje i sigurnije prihode.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

 USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnim godinama.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su OVDJE.

Uspješna priča naših preduzetnika- Duška Šurlan – Naše teglice

Domaći proizvodi su uvijek bili traženi, a domaća proizvodnja cijenjena, pogotovo sada kada je prisutna nestašica namirnica i kada je poremećen lanac nabavke. Priča Dušanke Šurlan kreće 2016-te kad je dala otkaz u kompaniji kako bi se brinula o djeci, a kako bi doprinijela prihodima petočlane porodice, Dušanka se počela bavi uzgojem i preradom šipka.

Za šipak se odlučila nakon što je uvidjela da je autohtona biljka na našim prostorima, da je otporna i kojoj odgovaraju naši klimatski uvjeti. Kako su bili prvi u plantažnom uzgoju šipka u širem okruženju, Dušanka se povezala sa kolegama iz Hrvatske i Srbije i počela da uči o uzgoju i preradi te biljke. Njena mala firma zove se „Naše teglice“, a u teglicama se nalazi pekmez od šipka, a pored pekmeza, Dušanka pravi i ulje i liker od šipka i ne planira stati na ovim proizvodima. Registrirana je kao komercijalno poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Novi Grad.

Cijela porodica je „zaljubljena“ u šipak, Dušanka kaže da joj je šipak pozitivno proimijenio život. Njena starija kćerka je diplomirala na temu uzgoja i prerade šipka, a želja joj je da u budućnosti preuzme posao od mame.

Pekmez „Naše teglice“ pravi se prema receptu Dušankine bake, radi se na tradicionalan način bez dodataka. Šipak se bere na njihovoj plantaži, a usput otkuplju i divlji šipak. Samo najkvalitetniji plodovi idu u preradu, a gramažu (350ml, 720ml), vrstu šećera prilagođavaju potrebama i željama kupaca. Pekmez je jako zdrav, bogat je vitaminima C, D, P, K, B1, B2 i velikim količinama minerala natrijuma, željeza, selena… Ljekovito djeluje na podizanje imuniteta, sprječava malaksalost, čisti krv, pomaže kod bolesti bubrega, potiče probavu, dobar je za reumatizam a koristi se i kao afrodizijak. Prije prodaje redovno urade makrobilošku i hemijsku analizu na  banjalučkom institutu “Slaven”.

Na pitanje šta bi poručila mladima u Bosni i Hercegovini, trebaju li pokrenuti vlastiti biznis, Dušanka kaže: „Treba saditi pa šta god“. 

Ističe da joj je IMPAKT inkubator jako koristio i da je upoznala mnogo ljudi kroz obuke, a za podršku koju prima od Impakta kaže: „Mi mali padnemo često, a kad padnemo uvijek „naleti“ neko ko nam da vjetar u leđa i usmjeri nas u pravom smjeru. Meni, a i mnogim drugima je to bio Impakt“.

Istraživanje problema i potreba biznisa mladih preduzetnika

Institut za razvoj mladih KULT u okviru inicijative Networking Young Entrepreneurs unutar projekta EU4Business koji finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke vrši istraživanje problema i potreba biznisa vođenih od strane mladih preduzetnika/ca u Bosni i Hercegovini do 35 godina starosti. Istraživanje se provodi kako bi se identificirali ključni izazovi s kojima se mladi preduzetnici/ce samostalno osnovanih ili naslijeđenih biznisa svakodnevno susreću u njihovom vođenju, te uočile ključne potrebe za daljnji napredak i razvoj.

Molimo Vas da popunite upitnik najkasnije do 30. juna 2022. godine, za što vam neće trebati više od 7 minuta. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni kao situacijska analiza odgovora i stavova svih ispitanika koji popune upitnik, dok pojedinačni odgovori u poveznici s Vašim ličnim podacima ili podacima pravnog subjekta neće biti nigdje javno navedeni.

Upitnik možete popuniti ovdje.

Konsultacije o Nacrtu revidirane strateške platforme Strategije razvoja opštine Novi Grad

Na osnovu Zakona o strateškom  planiranju i upravlјanju razvojem u Republici Srpskoj  (Službeni glasnik Republike Srpske 63/21),  Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske 94/21), Odluke o pokretanju procesa revizije  Strategije razvoja opštine Novi Grad za period 2017-2026. godine (Službeni glasnik Opštine Novi Grad 8/20) i Rješenja Načelnika opštine o imenovanju Opštinskog razvojnog tima i sektorskih grupa za reviziju Strategije razvoja opštine broj: 01-052-210/21, definisani su koraci u reviziji (ažuriranju) strateškog dokumenta.

Shodno gore navedenom, Opštinski razvojni tim je po važećoj metodologiji pripremio i sačinio Nacrt  revidirane strateške platforme Strategije razvoja opštiine Novi Grad, koji predstavlјa prvu od ukupno sedam faza u izradi konačnog revidiranog strateškog dokumenta, a obuhvata situacionu analizu, SWOT analizu, strateške fokuse, te strateške cilјeve sa indikatorima. Polazna tačka za izradu Nacrta revidirane  strateške platforme je bila analiza aktuelnog strateškog dokumenta (Strategija razvoja opštine Novi Grad 2017-2026) i Izvještaja o  srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja opštine Novi Grad za period evaluacije od 2017-2021.godine (Zaklјučak SO-e Novi Grad od 02.07.2021., broj: 02-022-153/21).

Održavanje obaveznih javnih konsultacija o strateškoj platformi propisano je  članom 9. tačka 14. Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj, a iste podrazumijevaju uvid javnosti i zainteresovanih strana u trajanju od minimalno 15  dana sa cilјem postizanja saglasnosti oko klјučnih elemenata strateške platforme.

Ovim putem Opština Novi Grad i Opštinski razvojni tim pokreću proces konsultacija u okviru kojeg zainteresovane strane imaju mogućnost iskazati primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt strateške platforme prema obrascu u prilogu, a na jedan od slјedećih načina:

 • Pismenim putem na e-mail: projekti@opstina-novigrad.com,
 • U pisanoj formi direktno na protokol (info pult) Opštine Novi Grad; uz naznaku: „Za koordinatora ORT-a: Javne konsultacije/Strateška platforma“,
 • Putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, 79220 Novi Grad.

Dokument je dostupan na web stranicama Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com, www.investnovigrad.com, kao i na Info pultu Opštinske uprave opštine Novi Grad.

Rok za dostavlјanje primjedbi sugestija i prijedloga na Nacrt revidirane strateške platforme  je 13.06.2022.g. do 15.00 časova.

 

DOKUMENTI:

Obavještenje o pokretanju konsultacija na Nacrt revidirane strateške platforme

Nacrt revidirane strateške platforme Strategije razvoja opštine Novi Grad

Obrazac za komentare