• POSLOVNI SUBJEKTI

  151 aktivno privredno društvo:

  Mikro (do 9 zaposlenih) 71 
  Mala (od 10-49 zaposlenih) 67 
  Srednja (od 50-249 zaposlenih): 10
  Velika (od 250 zaposlenih): 3 

   

  420 registrovanih preduzetnika:

  Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala: 154
  Djelatnosti pružanja usluga smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo: 107
  Prerađivačka industrija: 48
  Ostale uslužne djelatnosti: 41

 • GLAVNE GRANE PRIVREDE MSP-A SA % UČEŠĆA GRANA DJELATNOSTI U PRIVREDI

  Poljoprivreda 6,1%
  Prerađivačka industrija 33,3%
  Trgovina 24,5%
  Saobraćaj i skladištenje 12,2%
  Ostalo 23,9%

 • FINANSIJSKO POSLOVANJE MSP-A U 2017. G.

  Ukupan prihod: 195.862.131,00 KM
  Ukupni rashodi: 190.622.739,00 KM
  Neto dobit: 6.380.661,00 KM

 • % UČEŠĆA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

  Drvna industrija 30,5%
  Tekstilna industrija 7,9%
  Metalna industrija 7,3%
  Prehrambena industrija 52,4%
  Ostale djelatnosti 1,9%

 • SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMJENA OPŠTINE RAZMJENA OPŠTINE

  Trend obima robne razmjene u 2018.g.: 118.325.000,00 KM
  Trend izvoza u 2018.g.:36.878.000,00 KM
  Trend uvoza u 2018.g.:81.447.000,00 KM
  Trend salda robne razmjene u 2018.g.: -44.569.000,00 KM
  Pokrivenost uvoza izvozom u 2018.g.: 45,3 %

  Najznačajnije zemlje spoljnotrgovinski partneri su: Njemačka, Italija, Slovenija i Hrvatska
  Najznačajniji izvozni proizvodi: drvo i proizvodi od drveta, tekstil i proizvodi od tekstila i prosti metali i proizvodi od prostih metala
  Najznačajniji uvozni proizvodi su: proizvodi hemijske industrije, prehrambene industrije, duvan, mašine aparati i mehanički uređaji, elektro oprema, telefonski aparati, i dr.

 • STRANI ULAGAČI

  23 registrovana strana lica: 

  prerađivačka industrija 48%
  trgovina 26%
  saobraćaj i poslovanje nekretninama 8%
  građevinski sektor 4%
  ostalo 14%

Kontakti za dodatne informacije:

 

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Kontakt:  Damir Šević,  načelnik Odjeljenja

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: + 387 52/720 460

E-mail: damir.sevic@opstina-novigrad.com

 

Odsjek za upravljanje razvojem

Kontakt:  Ljiljana Grab,  šef Odsjeka

Adresa: Petra Kočića 2 , 79220 Novi Grad

Tel: +387 52/720-466

E-mail: ljiljana.grab@opstina-novigrad.com