Privredni savjet opštine Novi Grad razmatrao je  i prihvatio Nacrt pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku novoosnovanim malim i srednjim preduzećima . Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da su novim pravilnikom predviđeni podsticaji za novosnovana preduzeća dok će ranije osnovani privredni subjekti pravo na podsticaje ostvarivati na osnovu postojećeg pravilnika.

“Iznos podsticaja za privredne subjekte je do 5.000 KM za ostale djelatnosti do 3.000 KM. U budžetu je za podsticaje malim i srednjim preduzećima predviđeno ukupno 100.000 KM”, rekao je Drljača koji je predsjednik Privrednog savjeta.

Na  sjednici je razmatran i prijedlog plana kapitalnih investicija do 2025. godine za šta je planirano 35.422.197 KM, od čega za ovu godinu projekti vrijednosti 16.651.775 KM.

Osim toga, razmatran je i plan promocije investicionih i privrednih potencijala opštine Novi Grad te analiza rezultata istraživanja privrednog sektora, te je usvojena informacija o radu Privrednog savjeta u prošloj i plan rada za ovu godinu.