Počinјe realizacija projekta proširenјa kapaciteta Dječijeg vrtića “Pčelica Maja”

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača je sa direktorom građevinske firme “Brant” iz Kozarske Dubice Mladenom Vejićem  potpisao Ugovor o rekonstrukciji prostora u sklopu Projekta proširenja kapaciteta Javne ustanove Dječiji vrtić “Pčelica Maja”.

Riječ je o projektu vrijednom 349.000 KM, čijom realizacijom će se izvršiti prenamjena 395 kvadrata prostora, koji je u vlasništvu Opštine Novi Grad, a za koji je ranije izdvojeno 110.000 KM.

Završetak radova se očekuje do jeseni, a prenamjenom pomenutog prostora će biti zadovolјene trenutne potrebe za smještajem djece, jer će se stvoriti uslovi za boravak još 70 djece u ovoj predškolskoj ustanovi.