Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ за 2023. годину, организује додјелу сљедећих признања: Плакета Општине Нови Град „Најуспјешнији у привреди општине“, „Захвалница“ за остварене резултате и доприносе развоју привреде општине Нови Град.

Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ се додјељује привредним друштвима за резултате остварене у претходној години, у четири категорије с обзиром на величину привредног друштва и то: за најуспјешније микро привредно друштво; за најуспјешније мало привредно друштво; за најуспјешније средње привредно друштво; за најуспјешније велико привредно друштво.

Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ се додјељује самосталним предузетницима и регистрованим пољопривредним произвођачима за резултате остварене у претходној години без обзира на величину њиховог привредног субјекта.

Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ може се додјелити привредним субјектима за резултате остварене у претходној години у сљедећим областима дјелатности: Прерађивачка индустрија, Пољопривреда, Саобраћај и везе, Трговина, туризам и угоститељство, Занатско-производне и услужне дјелатности, Јавна предузећа и установе, (здравство, шумарство, комунална предузећа, услужна предузећа и установе, информисање и слично).

Признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ може се додјелити привредним субјектима: за највећи допринос у развоју запошљавања, за највећи остварен извоз, за најуспјешнију-највећу инвестицију у општини Нови Град, за најбољу иновацију, за најуспјешнијег младог привредника (до 35 година старости).

Пријаву за признање „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ могу поднијети привредни субјекти, Одјељење за привреду и пољопривреду Општинске управе и Начелник општине Нови Град.

Пријаве са потребним прилозима се подносе на обрасцу који се може добити у Одјељењу за привреду и поЉопривреду Општинске управе општине Нови Град или преузети са линка овдје.

Прилог, које је потребно доставити уз пријаву, је сљедећи:

за самосталне предузетнике – копије годишњих пријава пореза на доходак на обрасцима 1004, 1005 и 1006, односно копија пореске пријаве за малог предузетника на образцу 1007;

Пријаве се подносе најкасније до 12.06.2024. године поштом на адресу: Општина Нови Град, Комисија за додјелу признања „Најуспјешнији у привреди општине Нови Град“ за 2023. годину, Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град или непосредно на инфо пулт Општинске управе.

Све информације се могу добити у Одјељењу за привреду и пољопривреду,  на телефон 052/720-460 или путем e-mail адресе: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com.