Zašto investirati u Novi Grad?

Novi Grad je mali grad sa velikim prirodnim i drugim potencijalima. Ova  veoma atraktivna investiciona lokacija u Bosni i Hercegovini,  nudi optimalna rješenja za sve potencijalne investitore.

Mi odgovaramo na sve upite i obezbijeđujemo informacije o mogućnostima i uslovima za investiranje u Novi Grad, te obezbijeđujemo podršku investitorima u cjelokupnom investicionom procesu, kao i postinvesticionu podršku.

Naš tim je posvećen svakom  ambicioznom investitoru!

Mi smo proaktivni i otvoreni za svaki oblik saradnje!

Spremni smo da dočekamo svakog od vas, da istražimo koliko možemo zajedno napredovati!

 • Geostrateški položaj i saobraćajna povezanost

  Granica sa Evropskom Unijom, dostupnost i dobra povezanost sa glavnim drumskim i  željezničkim putnim pravcima, kao i sa aerodromima, riječnim i morskim lukama.

 • Prirodni resursi

  Rijeke, šume, zemljište, čista voda i vazduh, rude i minerali

 • Institucionalna podrška i proaktivna i fleksibilna administracija

  Novi Grad je mali grad, ali posjeduje svu potrebnu infrastrukturu i sisteme, koji ovaj mali grad čini dostupnijim i fleksibilnijim u poređenju sa većim gradovima.

 • Podsticajna poreska politika i pristup međunarodnom tržištu

  Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najmanji u regionu – 17%