Нови Град на сајмовима и конференцијама у 2019. i 2020.години: