Слободни пословни простори

Пословни простори којима управља Општина Нови Град

Пословни простори којима не управља Општина Нови Град

Списак агенција за некретнине и интернет портала који пружају информације о слободним пословним просторима

Контакти за додатне информације:

Одељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Контакт:

Душка Ђурђевић, начелник одјељења

Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град

Tel:052/720-468

E-mail: duska.zgonjanin@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем

Контакт: 

Весна Ђукановић,  шеф одсјека

Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град

Tel: 052/720-466

E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com