BROWNFIELD ЛОКАЦИЈЕ

Више информација:

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт: Мирослава Пашић, в.д. начелник Одјељења
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Tel: 387 52/720-460
Fax: + 387 52/720-901
E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем

Контакт: Весна Ђукановић, шеф Одсјека
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Tel: +387 52/720-466
Fax: + 387 52/720-901
E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com