BROWNFIELD ЛОКАЦИЈЕ

Хотел “Уна”

Власништво: приватно

Продаја,

Површина парцеле: 3 423 м2 

Површина објекта: 1 604 м2 (4 спрата)

Инфраструктура: путна инфраструктура, струја, вода, канализација

Више информација:

Одјељење за привреду и пољопривреду

Контакт: Мирослава Пашић, в.д. начелник Одјељења
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Tel: 387 52/720-460
Fax: + 387 52/720-901
E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com

 

Одсјек за управљање развојем

Контакт: Весна Ђукановић, шеф Одсјека
Адреса: Петра Кочића 2 , 79220 Нови Град
Tel: +387 52/720-466
Fax: + 387 52/720-901
E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com