Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzećа

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća, s ciLjem dodjele podsticajnih sredstava za podršku jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu malih i srednjih preduzeća.

– Za podsticaje za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 KM, dok su za podsticaje za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije, planirana sredstva u iznosu od 187.000,00 KM – navedeno je u saopštenju Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Podsticajima koji za predmet imaju digitalnu transformaciju sufinansiraju se iskLjučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Podsticajima koji za predmet imaju tehničku inovaciju sufinansiraju se iskLjučivo završeni projekti sa 50 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti sufinansiraju se iskLjučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi, sufinansiraju se iskLjučivo novi projekti sa 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Za organizovanje sajma, odnosno konferencije sufinansiraju se i završeni i novi projekti, sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja za završene projekte i 80 odsto od vrijednosti opravdanih ulaganja za nove projekte, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM.

Javni poziv objavLjen je u dnevnom listu Glas Srpske i ostaje otvoren 15 dana od dana objavLjivanja (do 25.08.2022. godine), a detaLji o uslovima, kriterijumima i postupku dodjele podsticajnih sredstava, kao i svi potrebni obrasci za podnosioce zahtjeva, nalaze OVDJE.

 

Ujedno podsjećamo subjekte koji su povećali plate radnicima u periodu od januara do juna ove godine da podnesu prijavu za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za šesti obračunski period. Zahtjev se podnosi putem aplikacije ,,e podsticaj“ koja se nalazi na stranici Ministarstva privrede i preduzetništva,  a koja će biti aktivna do 29. avgusta kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.