Lokacija

Opština Novi Grad je smještena u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na prelijepim obalama rijeka Une i Sane, ispod padina planina Kozare i Grmeča. Grad je dobro povezan sa CEFTA regionom, koji nudi bescarinski pristup višemilionskom tržištu. Graniči sa Republikom Hrvatskom, na jugoistočnoj granici Evropske Unije.
Iako je Novi Grad relativno udaljen od glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva (320 km), ipak je veoma dobro povezan sa centralnom Bosnom i Hercegovinom i njenim okruženjem, kroz mrežu drumskih i željezničkih saobraćajnica. Najbliži veći gradovi su Banja Luka (89 km) i glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb (135 km).
Udaljenost između Novog Grada i granice sa Slovenijom je 140 km, granice sa Austrijom 246 km, granice sa Mađarskom 220 km. Novi Grad je takođe mrežom drumskih i željezničkih saobraćajnica veoma dobro povezan sa ostalim dijelom Bosne i Hercegovine i sjevernim dijelom Republike Hrvatske, kao i sa Centralnom Dalmacijom i lukama na Jadranskom moru.
Najbliži međunarodni aerodromi se nalaze u Banjoj Luci (vrijeme vožnje: 1 čas), Zagrebu (vrijeme vožnje: 2,5 časa), Splitu (vrijeme vožnje: 5 časova), Sarajevu (vrijeme vožnje 5 časova) i Beogradu (vrijeme vožnje 4 časa).