Documents

Стратегија развоја општине 2017-2026

Годишњи извјештаји о спровођењу стратешког документа

Средњорочни и Годишњи планови рада Начелника и Општинске управе Општине Нови Град

План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.

План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године 
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
ЗакЉучак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Нацрт Плана капиталних инвестиција за период од 2019.-2021.г.
Обавјестење – Јавни увид за План капиталних инвестиција
Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2018-2021.

Омладинска политика 2019-2023

Програм развоја спорта 2019-2023

Акциони план за одрживу енергију и борбу против климатских промјена (SECAP)

Стратегија безбједности саобраћаја 2018 - 2027

Стратегија безбједности саобраћаја 2018 - 2027

Секторске анализе

Извјештаји комуналних предузећа

Издате грађевинске дозволе:

Студије:

Извјештаји буџета: