Documents

Стратегија развоја општине 2017-2026

Стратегија развоја општине Нови Град 2017-2026

Трогодшњи планови:

План имплементације стратегије  за период од 2020-2022. године

План имплементације стратегије  за период од 2019-2021.године

План имплементације стратегије за период од 2018-2020.године

План Имплементације стратегије за период од 2017-2019.године

Једногодишњи планови:

План имплементације стратегије интегрисаног развоја за 2021.г.

План имплементације стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину

План имплементације пројеката у 2020. години

Закључак о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја за 2020.г.

План имплементације Стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину

План имплементације пројеката у 2019.години  

Закључак о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја за 2019.годину

Извјештаји:

Извјештај о средњорочној евалуацији стратегије развоја, 2017.-2021. године

Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2020.годину

Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину

Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2018.годину

Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018.години 

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Стратегије развоја за 2018.годину

Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.годину

План капиталних инвестиција

 2022-2024

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2022. до 2024. године

Одлука о приступању изради ПКИ 2022-2024

2021-2023

Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција 2021-2023

Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција 2021-2023

Пословник о раду Координационог тима

Начела и начин израде Плана капиталних инвестиција

Одлука о критеријумима рангирања

План и динамика израде Плана капиталних инвестиција

Јавни позив

Образац и упутство

Позив на јавну расправу 

Нацрт плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021-2023.године.

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021. до 2023. године

2020-2022

Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција 2020-2022

Рјешење о именовању Координационог тима за израду Плана капиталних инвестиција 2020-2022

Пословник о раду Координационог тима

Начела и начин израде Плана капиталних инвестиција

Одлука о критеријумима рангирања

План и динамика израде Плана капиталних инвестиција

Јавни позив

Образац и упутство

Нацрт Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2020-2022.године

Јавни увид у нацрт плана капиталних инвестиција 2020-2022

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2020-2022.године

2019-2021

План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године  Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године Закључак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године Нацрт Плана капиталних инвестиција за период од 2019.-2021.г. Обавјештење – Јавни увид за План капиталних инвестиција Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г. Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г. Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.г. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

2018-2021

План капиталних инвестиција за период од 2018-2021.године

Извјештаји

Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2020. годину Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања за 2019.г. Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2019.г. Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.г. Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2018.г. Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за 2017.годину Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу капиталних инвестиција 2017.год.

Стратегија безбједности саобраћаја 2018 – 2027

Стратегија безбједности саобраћаја за период од 2018. – 2027.године

 План управљања отпадом општине Нови Град за период  од 2020-2025.године

Одлука о приступању изради Плана управљања отпадом општине Нови Град за период од 2020-2025.године

Остали програми и планови:

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама 

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2022.г.

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2021.г.

Измјене и допуне Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2021.г.

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2020.г.

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2019.г.

Измјене и допуне Програма обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње на јавним површинама на подручју општине Нови Град за 2019.г.

План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица

План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2022.г.

План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2021.г.

План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2020.г.

План одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2019.г.

Измјене и допуне Плана одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Нови Град за 2019.г.

Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада

 Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада за 2022.г.

Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада за 2021.г.

Програм о измјенама програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2021г.

Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада за 2020.г.

Програм утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019.г.

Програм о измјенама програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада у 2019.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини за 2022.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини за 2021.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини у 2021.г. Измјена Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришт. шума 2021

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини за 2020.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини у 2019.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за кориштење шума у приватној својини у 2019.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената за 2022.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената за 2021.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената у 2021.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената за 2020.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената у 2019.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената у 2019.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско за 2022.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско за 2021.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско у 2021г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско за 2020.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско у 2019.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско у 2019.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина за 2022.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина за 2021.г.

Програм о измјенама Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина за 2021.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина за 2020.г.

Програм утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина у 2019.г.

 

Извјештаји:

 

Стратегија развоја општине Нови Град:

Извјештај о реализацији стратегије интегрисаног развоја за 2019.годину

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Стратегије развоја за 2018.годину Извјештај о реализацији Стратегије развоја за 2018.годину Табеларни приказ остварења плана имплементације пројеката у 2018. години,

Закључак о усвајању извјештаја о реализацији Стратегије развоја за 2017.годину Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја општине Нови Град за 2017.годину Табеларни преглед стања реализације стратешких пројеката у 2017.години

 

План капиталних инвестиција:

Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања за 2019.г. Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2019.г.

Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма инвестиционих улагања у 2018.г. Извјештај о реализацији програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2018.г.

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу капиталних инвестиција 2017.год. Извјештај о реализацији капиталних инвестиција за 2017.годину

 

Буџет општине Нови Град

Извјештај о звршењу буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2021. годину

Извјештај о звршењу буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2020. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2020. годину

Извјештај о звршењу буџета општине Нови Град за период 01.01.-31.12.2019. годину

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за 2019.годину

Извјештај о извршењу буџета Општине Нови Град за 2018.годину

Извјештај о извршењу ребаланса буџета Општине Нови Град за период од 01.01.2017.-31.12.2017.