Cједнице 2019

Позив на 4. сједницу Привредног савјета (29.01.2019.)

Записник са 4.сједнице Привредног савјета општине Нови Град (29.01.2019.)

Списак присутних на 4. сједници Привредног савјета (29.01.2019)

 

Позив на 5.сједницу привредног савјета (22.05.2019.)

Записник са 5.сједнице Привредног савјета (22.05.2019.)

Списак присутних на 5. сједници Привредног савјета (22.05.2019.)

Закључци са 5.сједнице Привредног савјета (22.05.2019.)

 

Позив на 6. (тематску) сједницу Привредног савјета (12.08.2019.)

Записник са 6. (тематске) сједнице Привредног савјета општине Нови Град(12.08.2019.)

Списак присутних на 6. (тематској) сједници Привредног савјета (12.08.2019.)

Закључци са 6. (тематске) сједнице Привредног савјета (12.08.2019.)


Позив на 7. сједницу Привредног савјета општине Нови Град (13.11.2019)
Записник са 7. сједнице Привредног савјета (13.11.2019.)
Списак присутних на 7.сједници Привредног савјета (13.11.2019)
Закључци са 7. сједнице Привредног савјета (13.11.2019.)

 

Позив на 8. сједницу Привредног савјета општине Нови Град (23.12.2019)

Записник са 8.сједнице Привредног савјета (23.12.2019.)

Списак присутних на 8. сједници Привредног савјета (23.12.2019)

Закључци са 8. сједнице Привредног савјета (23.12.2019.)