Доступна радна снага регистрована на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, Биро Нови Град

Aктивни тражиоци запослења

На дан 31.12.2023.годне, на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске –Биро Нови Град, регистрованo је 631 лицe.

Година

2019

2020

2021

2022

2023

Број  запослених(просјек)

4.009

4.037

4.023

3.927

     3.903 

Активна понуда радне снаге (просјек)

782

902

901

787

681

Број новопријављених на евиденцији Завода за запошљавање (укупно)

1.313

1.081

932

940

801

Брисани са евиденције Завода ради запослења (укупно)

822

386

516

487

413

Просјечне нето плате КМ

801,00

854,00

893,00

1.014,00

1.146,00

Просјечне бруто плате КМ

1.227,00

1.315,00

1.352,00

1.508,00

1.719,00

Kвалификациона структура незапослених

Квалификациона структура незапослених, 2020-2023. година

 

       

 

 

 

 

 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске

Број ученика по образовним профилима

Број ученика по струкама у средњем образовањ на подручју општине Нови Град у шк. 2023/2024.г.:

Образовна  установа

Струка

Занимање/смјер

Укупан број ученика

Ученика у завршном разреду

Гимназија „Петар Кочић“

Гимназија

Општи смјер

63

13

 

 

 

 

 

 

СШЦ „Ђуро Радмановић“

Машинство и обрада метала 

Машински техничар за компјутерско конструисање

44

0

Бравар-заваравач

36

12

Алатничар

8

8

Електротехника

Техничар информационих технологија

76

27

Електричар-електроинсталатер

30

0

Електричар телекомуникација

11

0

Угоститељство и туризам

Конобар

15

0

Кувар

21

0

Туристички техничар

36

0

Економија, право и трговина

Пословно-правни техничар

33

23

Економски техничар

13

0

Трговац

10

10

Здравство

Фармацеутски техничар

59

19

Физиотерапеутски техничар

 

24

0

Саобраћај

Техничар логистике и шпедиције

24

0

Возач моторних возила

27

11

Руковалац грађевинских и претоварних машина

9

9

Техничар друмског саобраћаја

24

0

 

 

Укупно:

563

132