Доступна радна снага регистрована на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, Биро Нови Град

Aктивни тражиоци запослења

На дан 31.12.2019.годне, на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске –Биро Нови Град, регистровано је 808 лица.

 

година

 2017

 2018

 2019

Просјечан број запослених

3.906

4.080

3.875

Активна понуда радне снаге

2.333

735

808

Број новопријављених на евиденцији Завода за запошљавање

1.168

1.317

1.312

Брисани са евиденције Завода ради запослења

787

892

822

Просјечне нето плате

719,00 КМ

742,00 КМ

801,00 КМ

Просјечне бруто плате

1.144,00 КМ

1.164,00 КМ

1.227,00 КМ


Активни тражиоци запослења 
према полу и степену стручне спреме, стање са 31.12.2019.:

Пол

Укупно

НК

ПК/НСС

КВ

ССС

ВКВ

ВШС

ВСС

М

419

71

4

172

123

7

4

38

Ж

389

37

3

87

184

0

11

67

УКУПНО

808

108

7

259

307

7

15

105

Најзаступљенија занимања активних тражиоца запослења

Најзаступљенија занимања активних тражиоца запослења, стање са 31.12.2019.г.:

Занимање

Стање активне понуде на дан 31.12.2019.

Запослени у 2019.години

Квалификовани радици

Бравари

11

10

Металостругари

10

11

Аутомеханичари

25

25

Машинбравари

8

7

Електроничари-механичари

15

10

Конфекционари

19

25

Возачи теретних кола

27

32

Продавачи

39

39

Конобари

19

20

Кухари

21

17

Средња стручна спрема

ПоЉопривредни техничари

13

13

Машински техничари

31

36

Техничари за друмски саобраћај

10

12

Електротехничар-енергетичар

12

18

Трговински техничар

15

11

Пословно-правни техничар

22

16

Банкарски техничар

9

9

Економски техничар

30

18

Медицинске сестре

7

5

Физиотерапеутски техничар

11

7

Фармацеутски техничар

20

3

Матуранти гимназије

43

62

Висока стручна спрема

Дипл. Струковни економисти

11

6

Дипл. правници

9

4

УКУПНО НАЈЗАСТУПЉЕНИЈА ЗАНИМАЊА:

437

416

ОСТАЛИ

371

406

УКУПНО:

808

822

Извор: Завод за запошљавање РС , Публикација „ Избор занимања и стање на евиденцији за 2019. годину“, www.zzzrs.net

Број ученика по образовним профилима

Број ученика по образовним профилима у средњим школама на подручју општине Нови Град, шк.година 2019/2020:

Занимање

Укупан број ученика

Број ученика у завршним разредима

Фармацеутски техничар

69

26

Физиотерапеутски техничар

28

0

Туристички техничар

29

29

Конобар-кувар

23

0

Агротуристички техничар

22

0

Пословно-правни техничар

21

0

Трговац- пословни секретар

20

0

Техничар информационох технологија

28

0

Електричар-електроничар механичар

25

0

Електроничар-механичар-електричар

24

0

Техничар мехатронике

27

27

Машински техничар за компјутерско конструисање

51

0

Аутомеханичар-варилац-бравар

48

0

Техничар друмског саобраћаја

26

0

Техничар логистике и шпедиције

30

30

Возач моторних возила

24

0

Цвјећар, вртлар, пекар

17

17

Фризер

23

0

Гимназија-општи смјер

109

38

Гимназија- рачунарско-информатички смјер

38

0

Гимназија- друштвено-језички смјер

18

18

 

УКУПНО:

 

700

 

185