Dostupna radna snaga registrovana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Biro Novi Grad

Aktivni tražioci zaposlenja

Na dan 31.12.2019.godne, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske –Biro Novi Grad, registrovano je 808 lica.

 

godina

 2017

 2018

 2019

Prosječan broj zaposlenih

3.906

4.080

3.875

Aktivna ponuda radne snage

2.333

735

808

Broj novoprijavlјenih na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje

1.168

1.317

1.312

Brisani sa evidencije Zavoda radi zaposlenja

787

892

822

Prosječne neto plate

719,00 KM

742,00 KM

801,00 KM

Prosječne bruto plate

1.144,00 KM

1.164,00 KM

1.227,00 KM


Aktivni tražioci zaposlenja 
prema polu i stepenu stručne spreme, stanje sa 31.12.2019.:

Pol

Ukupno

NK

PK/NSS

KV

SSS

VKV

VŠS

VSS

M

419

71

4

172

123

7

4

38

Ž

389

37

3

87

184

0

11

67

UKUPNO

808

108

7

259

307

7

15

105

 

Najzastuplјenija zanimanja aktivnih tražioca zaposlenja

Najzastuplјenija zanimanja aktivnih tražioca zaposlenja, stanje sa 31.12.2019.g.:

Zanimanje

Stanje aktivne ponude na dan 31.12.2019.

Zaposleni u 2019.godini

Kvalifikovani radici

Bravari

11

10

Metalostrugari

10

11

Automehaničari

25

25

Mašinbravari

8

7

Elektroničari-mehaničari

15

10

Konfekcionari

19

25

Vozači teretnih kola

27

32

Prodavači

39

39

Konobari

19

20

Kuhari

21

17

Srednja stručna sprema

Polјoprivredni tehničari

13

13

Mašinski tehničari

31

36

Tehničari za drumski saobraćaj

10

12

Elektrotehničar-energetičar

12

18

Trgovinski tehničar

15

11

Poslovno-pravni tehničar

22

16

Bankarski tehničar

9

9

Ekonomski tehničar

30

18

Medicinske sestre

7

5

Fizioterapeutski tehničar

11

7

Farmaceutski tehničar

20

3

Maturanti gimnazije

43

62

Visoka stručna sprema

Dipl. Strukovni ekonomisti

11

6

Dipl. pravnici

9

4

UKUPNO NAJZASTUPLJENIJA ZANIMANJA:

437

416

OSTALI

371

406

UKUPNO:

808

822

     Izvor: Zavod za zapošlјavanje RS , Publikacija „ Izbor zanimanja i stanje na evidenciji za 2019. godinu“, www.zzzrs.net

 

Broj učenika po obrazovnim profilima

Broj učenika po obrazovnim profilima u srednjim školama na području opštine Novi Grad, šk.godina 2019/2020:

Zanimanje

Ukupan broj učenika

Broj učenika u završnim razredima

Farmaceutski tehničar

69

26

Fizioterapeutski tehničar

28

0

Turistički tehničar

29

29

Konobar-kuvar

23

0

Agroturistički tehničar

22

0

Poslovno-pravni tehničar

21

0

Trgovac- poslovni sekretar

20

0

Tehničar informacionoh tehnologija

28

0

Električar-elektroničar mehaničar

25

0

Elektroničar-mehaničar-električar

24

0

Tehničar mehatronike

27

27

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

51

0

Automehaničar-varilac-bravar

48

0

Tehničar drumskog saobraćaja

26

0

Tehničar logistike i špedicije

30

30

Vozač motornih vozila

24

0

Cvjećar, vrtlar, pekar

17

17

Frizer

23

0

Gimnazija-opšti smjer

109

38

Gimnazija- računarsko-informatički smjer

38

0

Gimnazija- društveno-jezički smjer

18

18

 

UKUPNO:

 

700

 

185