Dostupna radna snaga registrovana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Biro Novi Grad

Aktivni tražioci zaposlenja

Od 2016. godine, broj nezaposlenih se konstantno smanjuje, a broj zaposlenih raste.  Na dan 31.12.2018.godne, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske –Biro Novi Grad, registrovano je 735 lica.

 

godina

 2016

 2017

 2018

Prosječan broj zaposlenih

3.952

4.007

4080

Aktivna ponuda radne snage

2680

2333

735

Broj novoprijavlјenih na evidenciji Zavoda za zapošlјavanje

 1185

 1168

1317

Brisani sa evidencije Zavoda radi zaposlenja

858

787

892

Prosječne neto plate

718,00 KM

719,00 KM

742,00 KM

Prosječne bruto plate

1.146,00 KM

1.144,00 KM

1.164,00 KM


Aktivni tražioci zaposlenja 
prema polu i stepenu stručne spreme, stanje sa 28.02.2019.:

Pol

Ukupno

NK

PK/NSS

KV

SSS

VKV

VŠS

VSSS

M

444

68

3

176

132

4

7

54

Ž

328

29

2

79

154

0

8

56

UKUPNO

772

97

5

255

286

4

15

110

Najzastuplјenija zanimanja aktivnih tražioca zaposlenja

Najzastuplјenija zanimanja aktivnih tražioca zaposlenja, stanje sa 31.12.2018.g.:

Zanimanje

Stanje aktivne ponude na dan 31.12.2018.

Zaposleni u 2018.godini

Kvalifikovani radici

Bravari

19

30

Metalostrugari

8

12

Automehaničari

34

39

Mašinbravari

9

8

Elektroničari-mehaničari

11

13

Konfekcionari

9

19

Vozači teretnih kola

14

30

Prodavači

39

62

Konobari

15

28

Kuhari

19

15

Srednja stručna sprema

Polјoprivredni tehničari

14

8

Mašinski tehničari

30

44

Elektrotehničar-energetičar

15

34

Trgovinski tehničar

13

27

Bankarski tehničar

13

10

Ekonomski tehničar

28

24

Medicinske sestre

10

3

Maturanti gimnazije

50

55

Visoka stručna sprema

Dipl. Strukovni ekonomisti

11

9

Dipl. pravnici

9

8

UKUPNO NAJZASTUPLJENIJA ZANIMANJA:

370

480

OSTALI

365

414

UKUPNO:

735

892

     Izvor: Zavod za zapošlјavanje RS , Publikacija „ Izbor zanimanja i stanje na evidenciji za 2018. godinu“, www.zzzrs.net

 

Broj učenika po obrazovnim profilima

Broj učenika po obrazovnim profilima u srednjim školama na području opštine Novi Grad, šk.godina 2018/2019:

Zanimanje

Ukupan broj učenika

Broj učenika u završnim razredima

Farmaceutski tehničar

100

28

Turistički tehničar

28

0

Tehničar mehatronike

24

0

Poslovno-pravni tehničar

47

26

Trgovac

9

0

Poslovni sekretar

15

0

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

46

23

Automehaničar

13

0

Bravar

13

0

Konobar

7

7

Kuvar

11

11

Tehničar računarstva

27

27

Autoelektričar

13

13

Elektroničar mehaničar

27

12

Tehničar logistike i špedicije

28

0

Vozač motornih vozila

54

27

Agroturistički tehničar

23

0

Cvjećar-vrtlar

5

0

Pekar

12

0

Tehničar drumskog saobraćaja

24

0

Električar

13

0

Frizer

24

0

Gimnazija-opšti smjer

133

32

Gimnazija- računarsko-informatički smjer

30

9

Gimnazija- društveno-jezički smjer

19

0

 

UKUPNO:

 

745

 

215