План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2023-2025

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2022-2024

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.

План капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године 
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Закључак о усвајању Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године
Нацрт Плана капиталних инвестиција за период од 2019.-2021.г.
Обавјестење – Јавни увид за План капиталних инвестиција
Одлука о критеријумима рангирања инвестиционих пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Упутство за попуњавање обрасца приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Образац приједлога пројеката за израду плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период 2019-2021. године
Јавни позив за подношење приједлога пројеката за израду Плана капиталних инвестиција Општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о усвајању плана и динамике израде Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019-2021.г.
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција за период од 2019-2021.године

План капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2018-2021.