УСЛУГЕ КОЈЕ ИНВЕСТИТОРИМА ПРУЖА ОПШТИНА НОВИ ГРАД

 

Општина Нови Град је успоставила Одсјек за управљање развојем, који уз сарадњу са  ОдјеЉењем за привреду и поЉопривреду, одговара на упите инвеститора и пружа информације о могућностима и условима улагања у општину, пружа подршку у процесу реализације инвестиције и постинвестициону подршку постојећим инвеститорима.

Издавање локацијских услова за 15 дана, грађевинске дозволе за 15 дана и употребне дозволе за 18 дана. Више информација о поступцима за добијање дозвола  доступно је ОВДЈЕ.

Издавање рјешења код регистрације привредних субјеката за 3 дана и рјешења код регистрације самосталних предузетника за 1 дан. Више информација о поступку регистрације предузећа и предузетника  доступно је ОВДЈЕ.

Локални подстицаји за поЉопривредну производњу и  подстицаји за мала и средња предузећа. Више информација о подстицајима доступно је ОВДЈЕ. Општина Нови Град пружа и  услугу савјетовања и подршке приликом пријаве за додјелу подстицаја или грант средстава.

Информације о трошковима пословања на подручју општине доступне су ОВДЈЕ.

Информације о радној снази на подручју општине доступне су ОВДЈЕ

Базе података : економски профил,база предузетника, база привредних друштава, база података броwнфиелд локација, база података греенфиелд локација, база директних инвестиција приватног сектора, база пословног простора којим управЉа и не управЉа Општина Нови Град,  подаци о расположивој инфраструктури у пословним зонама. Базе података су доступне ОВДЈЕ.

Подршка инвеститорима кроз промоцију локалне привреде на сајмовима. Више информација доступно је ОВДЈЕ

 

Комуникација са грађанима и Инфо пулт

Општина Нови Град је 2004. године формирала Инфо пулт (Шалтер сала- Центар за пружање услуга грађанима), те је на овај начин,  у многоме олакшан приступ грађанима да остваре своја права, јер грађани добију све потребне информације на једном мјесту. Скраћен је поступак примања и издавања докумената,  тако да је управа постала ефикаснија и бржа,  а грађани задовоЉнији.

Електронска управа  (еУправа) је званично уведена почетком 2019.године, чиме је  поједноставЉена и убрзана комуникација грађана и општинске управе, те је повећана транспарентност јавног сектора у пружању јавних услуга. Апликација  еУправа обухвата сЉедеће модуле:

еМатичар – представЉа модул који омогућава грађанима да на једноставан и брз начин могу добити изводе из матичних књига (МКР, МКВ, МКД, МКУ) у било које доба дана 24/7/365;

еДокументи – омогућава грађанима да добију све потребне информације и да на једноставан начин попуне одређене пријаве/захтјеве/образце он-лине путем;

еДијаспора – убрзава процес комуникације на релацији дијаспора- општинска управа,  те повећава транспарентност јавног сектора у пружању јавних услуга и за грађане који се налазе у дијаспори. Путем сервиса еДијаспора, свим грађанима у дијаспори је омогућено да понуде разне видове сарадње, или једноставно поставе питање везано за услуге које пружа општинска управа;

Сервис48 – грађани у сваком моменту могу електронски пријавити комунални проблем или поставити питање општинској управи;

еСтатус – електронска провјера статуса поднешеног захтјева, да ли је завршен или код кога се налази поднешени захтјев.

 

Међународни сертификати

ИСО 9001 сертификат,   који издаје Међународна организација за стандардизацију (ИСО). Овај сертификат потврђује конкурентност на глобалном тржишту, висок степен и уједначеност квалитета тражених услуга.

 

БФЦ СЕЕ сертификат, којег издаје Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД). Овај сертификат потврђује локалној самоуправи да има  повоЉно пословно окружење у Југоисточној Европи , те инвеститорима гарантује успјешну и проактивну  локалну администрацију, повоЉан привредни амбијент и сусретЉивост.

 

Услуге локалне администрације:

Органи општине су: Скупштина општине, као носилац законодавне власти  и Начелник општине, као носилац извршне власти.  Општинску управу сачињава 5 одјеЉења  и 5 самосталних одсјека, и то:

ОдјеЉење  за општу управу,

ОдјеЉење за привреду и поЉопривреду,

ОдјеЉење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

ОдјеЉење за друштвене дјелатности,

ОдјеЉење за буџет и финансије,

Одсјек за управЉање развојем,

Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију,

Одсјек за јавне набавке,

Одсјек за цивилну заштиту,

Одсјек за заједничке послове.

 

Унутар Општинске управе Општине Нови Град као посебне организационе јединице дјелују и Кабинет начелникаЈединица за интерну ревизију и Територијална ватрогасна јединица.

 

Ради ефикаснијег извршавања активности Општинске управе и стварања услова да се послови обавЉају рационалније и ближе мјесту становања и рада грађана, у оквиру ОдјеЉења за општу управу образовано је 6 мјесних канцеларијаи то у  Новом Граду, Доњим Агићима, ДобрЉину, Рудицама, Сводни и М.Н. Рујишкој.

 

Као посебан облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи,  формирана је  21 мјесна заједница. Организациона шема Општинске управе Општине Нови Град доступна је ОВДЈЕ.

 

 

Корисни линкови: