Javna rasprava o Nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu za površinski kop dolomita „Blatna“

Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavlјen je Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za površinski kop dolomita „Blatna“ kod Novog Grada, površine eksploatacionog polјa 54, 68 ha. Nosilac projekta je „Japra“ a.d. Novi Grad, RJ „Dolomit“ Blatna.  Nosilac izrade studije je „Rudarko-tehnološki zavod“ d.o.o. Prijedor.

Na osnovu člana 69. Zakona o zaštiti životne sredine, („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15), Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za projekat površinskog kopa dolomita „Blatna“ kod Novog Grada, površine eksploatacionog polјa 54, 68 ha, stavlјa se na javni uvid i objavlјuje se na internet stranici Ministarstva.

Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu obezbijeđen je na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i u prostorijama Opštine Novi Grad, u periodu od 07.06.2020. do 07.09.2020. godine.

Javna rasprava o predmetnom Nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu održaće se 24.07.2020. u Opštini Novi Grad, sa početkom u 10 časova.

Primjedbe i sugestije na Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za površinski kop dolomita „Blatna“ kod Novog Grada, površine eksploatacionog polјa 54, 68 ha, nosioca projekta „Japra“ a.d. Novi Grad, RJ „Dolomit“ Blatna, mogu se dostaviti na adresu Ministarstva ( Trg Republike Srpske 1, Banja Luka) ili elektronskim putem na adresu: m.nikolic@mgr.vladars.net

DOKUMENTI:

Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za površinski kop dolomita „Blatna“, Novi Grad