Na sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske održanoj 19. 6. 2020. godine donesena je odluka o raspisivanju Javnog poziva za korišćenje sredstava po programima zapošlјavanja u 2020. godini, za šta su  Vlada Republike Srpske i JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske u ovoj godini obezbijedili  sredstva u iznosu od 10.728.106,90 KM za zapošlјavanje 2.170 lica.

U  ovoj godini će se realizovati slјedeći programi:

Podrška zapošlјavanju i samozapošlјavanju nezaposlenih: djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS – ,,Zajedno do poslaˮ. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM za zapošlјavanje 190 lica iz ovih kategorija.

Program podrške zapošlјavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika. Za realizaciju ove mjere planirana su sredstva u iznosu 4.023.009,60 KM, od čega će za finansiranje pripravnika sa VSS biti izdvojeno 3.696.6192,00 KM. Po ovom programu predviđeno je zapošlјavanje pripravnika sa VSS u statusu djece poginulih boraca i zapošlјavanje pripravnika sa SSS djeca poginulih boraca i lica bez radnog iskustva sa VSS.

Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za potrebe poslodavaca. Za realizaciju ove mjere obezbijeđena su sredstva u visini 199.500,00 KM i obuhvaćeno ukupno 104 lica.

Program podrške zapošlјavanju i samozapošlјavanju cilјnih kategorija u privredi za šta su predviđena sredstva u iznosu od 5.275.000,00 KM za zapošlјavanje 1.030 lica kod poslodavca, a 231 lice bi bilo obuhvaćeno putem samozapošlјavanja.

Program podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošlјavanja i samozapošlјavanja sa lokalnim zajednicama za šta će biti utrošeno 200.000,00 KM

Program zapošlјavanja i samozapošlјavanja cilјnih kategorija u privredi u 2020. godini

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošlјavanja i samozapošlјavanja cilјnih kategorija u privredi u 2020. godini”, čija je ukupna vrijednost 5.275.000, 00 KM. Programom je predviđeno zapošlјavanje i samozapošlјavanje 1.261 lica iz cilјne grupe Programa, koja traže zaposlenje i prijavlјena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilјa i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, nezaposlena lica u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje zapošlјavanja kod poslodavaca lica iz cilјne grupe Programa za 1.030 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu što ukupno iznosi 4.120.000, 00 KM.

II Komponenta: Finansiranje samozapošlјavanja lica iz cilјne grupe Programa za 231 lice u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.155.000, 00 KM.

Dokumenti/obrasci:

Javni poziv
Biznis plan
Program zapošlјavanja kod poslodavca
Zahtjev kod poslodvaca
Zahtjev za samozapošlјavanje

 

Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2020. godini godini

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske realizuje „Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2020. godini”, čija je ukupna vrijednost 199.500, 00 KM. Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošlјavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske. Cilјnu grupu čine nezaposlena lica zaklјučno sa IV stepenom stručne spreme, koji traže zaposlenje i prijavlјeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente, i to:

Komponenta I: Program dokvalifikacije podrazumijeva sticanje novog znanja u okviru istog zanimanja s cilјem povećanja nivoa kompetencija, a u svrhu zapošlјavanja. Program prekvalifikacije podrazumijeva obrazovanje i osposoblјavanje za drugo zanimanje radi zapošlјavanja. Program obuka namijenjen je teže zapošlјivim nezaposlenim licima radi sticanja dodatnih znanja i vještina s cilјem unapređenja kompentencija, povećanja konkurentnosti i zapošlјivosti na tržištu rada. Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavlјanje tih aktivnosti. Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 3.000 KM.

Komponenta II: Obuke na zahtjev poslodavaca organizuju se zbog sticanja znanja i vještina potrebnih za obavlјanje poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca.

Dokumenti/obrasci:

Javni poziv
Zahtjev za obuke

 

Program finansiranja zapošlјavanja i samozapošlјavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini, „Zajedno do posla”

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske realizuje Program finansiranja zapošlјavanja i samozapošlјavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini, „Zajedno do posla” čija je ukupna vrijednost 1.000.000, 00 KM. Programom je predviđeno zapošlјavanje 190 lica iz cilјne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, demobilisani borci VRS i ratni vojni invalida VRS) prijavlјenih na evidenciju nezaposlenih, kroz finansiranje samozapošlјavanja i finansiranje zapošlјavanja kod poslodavaca.

Program sadrži tri komponente:

I Komponenta: Finansiranje samozapošlјavanja djece poginulih boraca VRS za 45 lica u iznosu od 8.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 360.000 KM.

II Komponenta: Finansiranje samozapošlјavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 60 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 300.000 KM.

III Komponenta: Finansiranje zapošlјavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS za 85 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 340.000 KM.

Dokumenti/obrasci:

Javni poziv
Biznis plan
Program zapošlјavanja
Zahtjev poslodavci
Zahtjev zasamozapošlјavanje

Program podrške zapošlјavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini

(LINK za javni poziv i zahtjev OVDJE)

JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošlјavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini” čija je ukupna vrijednost 4.023.009,60 KM.

Program ima za cilј osposoblјavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) traje 12 mjeseci za lica sa VSS  i šest mjeseci za lica sa SSS pa će Zavod za zapošlјavanje putem ovog Programa vršiti finansiranje obavlјanja pripravničkog staža u trajanju u skladu sa navedenim zakonom.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavlјanja pripravničkog staža za 615 lica kroz tri komponente:

I komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 30 djece poginulih boraca VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku sa VSS u ovoj komponenti iznosi 9.920,64 KM na godišnjem nivou, a temelјi se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 550, 00 KM čiji je bruto iznos 826,72 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 297.619,20 KM.

II komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 70 pripravnika sa SSS-djece poginulih boraca u trajanju od šest mjeseci. Izdvajanje po jednom pripravniku sa SSS u ovoj komponenti iznosi 4.662,72 KM na polugodišnjem nivou, a temelјi se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 520 00 KM čiji je bruto iznos 777,12 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 326.390,40 KM.

III komponenta: Finansiranje plate nakon oporezivanja za 515 lica sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.600,00 KM na godišnjem nivou, a temelјi se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 550, 00 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 3.399.000,00 KM. 

Dokumenti/obrasci:

Javni poziv
Obrazac programa za poslodavce
Obrazac refundacije
Zahtjev za zapošlјavanje