Radionica za pripremu projekta za preduzeća

U toku je prijava za učešće u radionici za izradu prijedloga projekata u oblasti izvozno-orijentisanih sektora u okviru projekta EU4Business. Krajnji rok za dostavlјanje prijava je 9. januar 2020. godine.

Radionica je namijenjena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja se bave metaloprerađivačkom i drvoprerađivačkom djelatnošću. MMSP registrovana u sektorima plastike, elektroindustrije i IKT sektoru su takođe prihvatlјiva ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji.

Svrha radionice je pobolјšanje kvaliteta projektnih prijedloga u okviru Poziva za dostavlјanje prijedloga projekata za jačanje inovativnih kapaciteta MMSP u izvozno orijentisanim sektorima, koji je objavlјen 28.11.2019. godine (rok za apliciranje je 03.02.2020.).

Radionice će biti održane u sedam gradova a prema slјedećem rasporedu:

  • Sarajevo, 13.01.2020.
  • Zenica, 14.01.2020.
  • Banja Luka, 16.01.2020.
  • Prijedor, 17.01.2020.
  • Teslić, 17.01.2020.
  • Brčko, 21.01.2020.
  • Mostar, 21.01.2020.

Prijava učešća, pored informacije o preduzeću, mora sadržavati i informaciju o lokaciji održavanja obuke.

Prijave učešća se dostavlјaju isklјučivo putem i-mejla: eu4business@giz.de. Molimo da u kopiju prijave unesete adresu fondovieu@meoi.vladars.net.  ​

Projekat EU4Business ima za cilј da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno-orijentisanim sektorima, kao i u polјoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u BiH. Projekat EU4Business sa budžetom od 16,1 milion evra finansiraju EU, posredstvom  Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2, i Nјemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovode ga GIZ, UNDP i ILO.