Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ i Studija zaštite za proglašenje Parka prirode „Una“

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14), koji propisuje da tokom izrade akata o zaštiti  prirodnih vrijednosti osigurava se učešće javnosti, putem javnog uvida, obavještava stručnu i drugu zainteresovanu javnost da je Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ i Studija zaštite za proglašenje Parka prirode „Una“ postavilo na Portal Vlade Republike Srpske, a kompletna dokumentacija sa prilozima dostupna je OVDJE.

Istovremeno, opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica i Krupa na Uni, na čijem području se nalazi lokalitet, objaviće početak javnog uvida na oglasnim tablama u  administrativnim službama opština i omogućiće zainteresovanoj javnosti uvid u Prijedlog odluke i priloženu dokumentaciju u prostorijama administrativnih službi opština, u trajanju od 30 dana.

Mišljenja i primjedbe na Prijedlog odluke zainteresovana javnost može dostavljati na e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 dana od dana objavljivanja Prijedloga odluke na Portalu.