U Sarajevu  su 10.07.2019.godine  na Konferenciji „Može bolјe“, koja je označila kraj projekta, predstavlјeni rezultati projekta „Lokalni integrisani razvoj –LIR“. Uvodne riječi na  Konferenciji  dali su  Khaldoun Sinno, zamjenik šefa delegacije EU u BiH  i Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH. Predstavlјeni su  rezultati podržanih malih i srednjih preduzeća, uspjesi u polјoprivredi, kapitalni infrastrukturni projekti, ali i planovi za dalјi razvoj kako lokalnih zajednica, tako i Bosne i Hercegovine.

Opština Novi Grad je učestvovala u panel diskusiji „Pametnim planiranjem do pametnog razvoja“ , u okviru koje su predstavlјeni rezultati projekta „E-opština“, koji je u Novom Gradu realizovan u toku 2018.g.

Protokolom o saradnji između Opštine Novi Grad i UNDP-a, koji je potpisan 2017.g., utvrdili su se konkretni razvojni cilјevi, koji su podržani kao dio programa pomoći u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“, a glavni cilј je bio omogućiti realizaciju razvojnih prioriteta, koji su usmjereni ka pobolјšanju životnog standarda svih građana koji žive na području opštine Novi Grad.

Pored tehničke podrške pružene prilikom izrade Strategije razvoja opštine Novi Grad 2017-2026, pružena je i podrška kod implementacije Strategije razvoja opštine kroz obuke, edukacije, savjetovanja i obezbjeđenje sredstava za sufinansiranje projekata definisanih Strategijom razvoja Opštine Novi Grad 2017-2026, i to:

  • „E opština“, ukupne vrijednosti 39.400,00 KM,
  • „Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad„ , ukupne vrijednosti 78.863,35 KM i
  • „Energetska efikasnost u obrazovnim institucijama- Dječiji vrtić Pčelica Maja“, ukupne vrijednosti 222.521,42 KM.

Kroz projekat Lokalni integrisani razvoj u prethodne tri godine u 21 jedinici lokalne samouprave u BiH omogućeno je zapošlјavanje preko 600 osoba, pružena je podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, podržana su 43 razvojna projekta, te su domaćinskim pristupom upravlјanju na lokalnom nivou generisane budžetske racionalizacije u iznosu od 10 miliona KM, koje su usmjerene u dalјi razvoj lokalnih zajednica.

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“- LIR projekat,  je trogodišnja inicijativa (2016-2018) koju je primarno finansirala Evropska unija (EU), a provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova.