Javni poziv za finansiranje poslovnih ideja za marginalizovane grupe žena

Opština Novi Grad objavila je Javni poziv za predlaganje poslovnih ideja marginalizovanih grupa žena koje će se finansirati u okviru Programa podrške marginalizovanim grupama žena (PPMG), kojeg solidarno finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Opština Novi Grad. Sredstva za realizaciju poslovnih ideja će se dodjelјivati u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za biznise koji se finansiraju i sufinansiraju u sklopu Programa podrške marginaliziovanim grupama žena.

Pravo predlaganja poslovnih ideja po Javnom pozivu imaju žene, pojedinačno ili ugrupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice i ako su to nekada bile. Prijave mogu podnijeti punolјetne osobe ženskog pola, s prebivalištem na području opštine Novi Grad, koje imaju poslovnu ideju i žele je realiziovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Novi Grad. Maksimalna vrijednost pojedinačne podrške za finansiranje poslovnih ideja iznosi 10.000 KM.

Opština Novi Grad će tokom trajanja javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva edukacija će se održati u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu.

Javni poziv je otvoren od 10.5.2019. godine, a prijem aplikacija će se vršiti do 25.6.2019. godine.

Objava rezultata javnog poziva izvršiće se najkasnije do 15.7.2019. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru. Odluka o raspodjeli sredstava s tabelarnim prikazom svih podnosilaca poslovnih planova će biti objavlјena na internet stranici Opštine i biće dostavlјena svim podnosiocima pojedinačno.

Prijave je potrebno poslati preporučeno na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom ,,Komisija za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podršku razvoja biznisa žena“ a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala).

Tekst javnog poziva dostupan je OVDJE, prijavni obrazac OVDJE, a Odluka o  o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava OVDJE.

INFORMATIVNA RADIONICA ĆE SE ODRŽATI 07.06.2019.g.– više informacija je dostupno OVDJE.

Kontakt: Saša Mirić, Viši stručni saradnik za razvoj, implementaciju i praćenje projekata
Telefon: 052/ 753 505
E-mail: projekti@opstina-novigrad.com, sasa.miric@opstina-novigrad.com