Obavještenje o prijemu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dalekovoda na trasi Knežica – Kostajnica – Novi Grad

Obavještava se javnost i zainteresovana javnost da je nosilac projekta „Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka, podnio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dalekovoda na naponskom nivou od 110 kV i ukupne dužine od 31,5 km, na trasi Knežica – Kostajnica – Novi Grad.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahtjeva na internet stranici Ministarstva

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Zahtjev-za-prethodnu-procjenu-o-uticaju-na-zivotnu-sredinu.aspx  i dostavi svoje mišlјenje u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obavještenja.

Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti na adresu Ministarstva (Trg Republike Srpske 1, Banja Luka) ili elektronskim putem na adresu: d.savic@mgr.vladars.rs