Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Развојна агенција Републике Српске (Агенција), у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2021 – 2027. године и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину, а у оквиру пројекта „Јачање и проширење менторинг услуге за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“, расписује

Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. Стандардизовани сет услуга (ССУ), реализују сертификовани ментори које су претходно кандидовале локалне развојне агенције (ЛРА) или јединице локалних самоуправа (ЈЛС).

Пружаоци услуга, ментори својим знањем, савјетима и пословним приједлозима кроз  анализу пословања, развојни план и стандардизоване алате унапређења, указују власнику и менаџменту, на шта треба и како да се фокусира у текућем пословању, а у складу са расположивим људским и другим ресурсима.

Менторинг услуга, на тај начин доприноси унапређењу како ефикасности коришћења ресурса, смањења трошкова пословања, боље организације, тако и ефективности, односно  фокусираности на оне пословне циљеве и пројекте који обезбјеђују боље и сигурније приходе.

Процес менторинга одвија се према методологији Агенције развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке које стручно лице – ментор проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем предузећа (или другим лицима које овласти одговорно лице у предузећу), одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати).

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:

  • Новооснована мала и средња предузећа и предузетници – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
  • Мала и средња предузећа и предузетници – старији од 3 године.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на Јавном позиву за пружање менторинга имају:

  1. Микро, мала и средња предузећа и предузетници који испуњавају сљедеће услове:
  • Регистровани су на територији Републике Српске;
  • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
  • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Право учешћа на Јавном позиву немају предузећа којима су пружене менторинг услуге у претходним годинама.

Јавни позив и други пратећи обрасци доступни су ОВДЈЕ.