Kонсултацијe о Нацрту ревидиране стратешке платформе Стратегије развоја општине Нови Град

На основу Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској  (Службени гласник Републике Српске 63/21),  Уредбе о стратешким документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске 94/21), Одлукe о покретању процеса ревизије  Стратегије развоја општине Нови Град за период 2017-2026. године (Службени гласник Општине Нови Град 8/20) и Рјешења Начелника општине о именовању Општинског развојног тима и секторских група за ревизију Стратегије развоја општине број: 01-052-210/21, дефинисани су кораци у ревизији (ажурирању) стратешког документа.

Сходно горе наведеном, Општински развојни тим је по важећој методологији припремио и сачинио Нацрт ревидиране стратешке платформе Стратегије развоја општиине Нови Град, који представља прву од укупно седам фаза у изради коначног ревидираног стратешког документа, а обухвата ситуациону анализу, SWОТ анализу, стратешке фокусе, те стратешке циљеве са индикаторима. Полазна тачка за израду Нацрта ревидиране  стратешке платформе је била анализа актуелног стратешког документа (Стратегија развоја општине Нови Град 2017-2026) и Извјештаја о  средњорочној евалуацији Стратегије развоја општине Нови Град за период евалуације од 2017-2021.године (Закључак СО-е Нови Град од 02.07.2021., број: 02-022-153/21).

Одржавање обавезних јавних консултација о стратешкој платформи прописано је  чланом 9. тачка 14. Уредбе о стратешким документима у Републици Српској, а исте подразумијевају увид јавности и заинтересованих страна у трајању од минимално 15  дана са циљем постизања сагласности око кључних елемената стратешке платформе.

Овим путем Општина Нови Град и Општински развојни тим покрећу процес консултација у оквиру којег заинтересоване стране имају могућност исказати примједбе, сугестије и приједлоге на Нацрт стратешке платформе према обрасцу у прилогу, а на један од сљедећих начина:

  • Писменим путем на e-mail: projekti@opstina-novigrad.com,
  • У писаној форми директно на протокол (инфо пулт) Општине Нови Град; уз назнаку: „За координатора ОРТ-а: Јавне консултације/Стратешка платформа“,
  • Путем поште на адресу: Општина Нови Град, Петра Кочића 2, 79220 Нови Град.

Документ је доступан на wеб страницама Општине Нови Град www.opstina-novigrad.com, www.investnovigrad.com, као и на Инфо пулту Општинске управе општине Нови Град.

Рок за достављање примједби сугестија и приједлога на Нацрт ревидиране стратешке платформе  је 13.06.2022.г. до 15.00 часова.

 

ДОКУМЕНТИ:

Обавјештење о покретању консултација на Нацрт ревидиране стратешке платформе

Нацрт ревидиране стратешке платформе Стратегије развоја општине Нови Град

Образац за коментаре